Obavijest ratarima 27.05.2016.

U kukuruzu se primjena herbicida provodi i nakon nicanja kukuruza i korova, a izbor pripravka ovisi o korovnim vrstama u usjevu.

Višegodišnje i jednogodišnje travne korove suzbijaju herbicidi: Marvel, Tarot 25DF, Marvel, Motivell, Kelvin OD, Samson Extra 6 OD, Nicosh, Nicogan 40 SC, Milagro, Chaman 40 OD  i dr. U slučaju nejednolikog nicanja korova moguće je herbicide primijeniti razdvojeno.

Širokolisne korove (jednogodišnje i višegodišnje) suzbijaju: Banvel 480S, Kolo 480S, Faraon, Motikan, Callam, Lontrel 300, Logo 300, Boss, Starane 250 Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Vega, Cambio, Casper 55 WG, Mustang, Dicopur.

Gotove tvorničke kombinacije  koje suzbijaju travne i širokolisne korove su: Principal Plus 66,5 WG, Cyntel 51WG, Elumis, Task 64 WG i dr.

Radi boljeg prijanjanja dodati okvašivač.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

Podsjećamo i na zakonsku obvezu pregleda uređaja za zaštitu bilja (traktorske prskalice i atomizeri). Rok do kojega moraju biti pregledani je 26. studenoga 2016.

Vesna Bradić, dipl.ing.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis