Obavijest voćarima! 24.05.2016.

Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu nakon oborina  protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis)i pepelnice (podosphaera leucotricha) na jabukama.

Preporučava se kombinacija sistemičnog i preventivnog  pripravka:

Od sistemika upotrijebiti jedan :  Score 250 EC, Agro, Difo 25 %EC,  Indar 5 EW.

Ove navedene sistemike primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!

Od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv krastavosti primijeniti: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Captan 80 WDG, Folpan 80 WDG,  Polyram DF,  Ziram 76 WG.

U voćnjacima jabuka  zaražene vrhove pepelnicom skinuti i iznijeti iz voćnjaka te protiv pepelnice, preporučuje primijeniti fungicid Stroby 50 WG , Zato 50 WG ili Luna experience  ili na bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80, Thiovit Jet.

U nasadima  višanja  protiv  kozičavosti (Blumeriella jaapii) upotrijebiti: Luna expirience, Topsin M-50, Cadillac 80 WP, Dithane  DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Pinozeb M-45.

Zamjećena je i pojava crne trešnjine uši( Myzus cerasi)te primijeniti: Pirimor 50 WG, Calypso SC 480, Boxer 200 SL, Confidor SL 480, Rogor 40, Perfektion, Calinogor.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača i pravilno zbrinite ambalažu.

POZIVAMO POLJOPRIVREDNIKE NA SKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN

Svibanj 2016

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Požeško – slavonska županija

24.05.2016.

Orozfarm

Zvonimirova 24

Pleternica

8.00 – 11.00

Komunalno društvo

Kralja Tomislava 56e

Čaglin

12.00 – 14.00

 

30.05.2016.

Agronom d.o.o.

Voćarska bb, Završje

Brestovac

9.00 – 14.00

Pozivamo poljoprivredne proizvođače na obvezno atestiranje uređaja za aplikaciju je zakonski rok istjeće 26.11.2016.

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis