Obavijest proizvođačima jabuke! 23.05.2016.

Agroklimtske stanice bilježile su laganu infekciju krastavosti jabuke sa noći 22.05 na 23.05.2016. Prije najavljenih oborina potrebno je provesti zaštitu da se zaustavi inkubacija , protiv gljivice uzročnika krastavosti jabuke  (Venturia inaequalis) . Zaštitu je potrebno provesti organskim fungicidima; Mankozeb, Star 80 WP, Dithane M 45, Dithane DG neotec, Pinozeb M 45, Ziram,Delan 700 WDG, Cadillac 80 WP, Polyram DF, Penncozeb 75 DG, Captan 80 WG, Captan WP 50, Kastor, Futura  50 WP, Folpan 80 WDG, Delan 700 WG.

U nasadima jabuka, gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) primijeniti pripravke Zato 50 WG, Stroby WG,Tercel WG, Difo 25 EC, Score 250  EC, Agro,Difcor, Indar 5 EW, Fond 12 E  (krastavost i pepelnica)  uz mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka. Navedene pripravke potrebno je primijeniti prije najavljenih oborina kiše.

U nasadima jabuke gdje se uoči 2-3 mina po listu potrebno je izvršiti suzbijanje minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) nekim od insekticida: Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20 SC, Dimilin SC 48, Runner 240 SC, Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja,a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na  web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!                                                          

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis