Obavijest vinogradarima! 23.05.2016.

U posljednja dva tjedna zabilježeno je 54-62 mm kiše i primarna infekcija uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola).

Za zaštitu protiv peronospore savjetujemo koristiti jedan od sljedećih pripravaka: Mikal Premium F, Mikal Flash, Antracol Combi WP 76, Curzate F, Pergado F isl.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze  (Erysiphe necator) možete koristiti fungicide Stroby DFCollis SC, Nativo WG, Postalon SC, Crystal KS  i sl.

U vinogradima koji su bili jače oštečeni mrazom savjetujemo provesti zaštitu novog porasta jednim od kontaktnih pripravaka (Polyram DF, Folpan 80 WDGDelan 700 WDG, Antracol 70 WG, Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG i sl. ). Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) dodati jedan od pripravaka na osnovi sumpora.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

Uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

 

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis