Obavijest vinogradarima! 24.05.2016.

Prije 13 dana upućena je preporuka vinogradarima o preventivnim mjerama zaštite vinove loze početkom druge dekade mjeseca svibnja o.g!. U danima 1.-22. svibnja o.g. na mjernim je lokalitetima u Međimurskom vinogorju palo od 100,2 mm (Trnovčak) do 112,7 mm (Orehovčak)! Kišu smo ponovno zabilježili tijekom jučerašnjeg popodneva i protekle noći, te je ponovno zabilježeno nešto više od 10tak mm (npr. Trnovčak 11,6 mm)! Ovo su značajno veće količine oborina od očekivanih vrijednosti, pa je opasnost od razvoja različitih uzročnika bolesti vinove loze (npr. Plasmopara, Erysiphe, Botrytis, Phoma) već prije cvatnje vrlo velika. Temperaturne oscilacije bile su u mjesecu svibnju o.g.: u prvoj dekadi mjeseca svibnja o.g. noćne su vrijednosti redovito bile niže od 10°C, dana 16. svibnja o.g. jutarnja je temperatura zraka bila samo 3,5°C a već dana 21. svibnja o.g. najviše su dnevne vrijednosti bile oko 25°C! U takvim smo uvjetima dana 20. svibnja o.g. zabilježili prvu pojavu simptoma sive plijesni (Botrytis cinerea) na lišću nekih vinskih sorata vinove loze (npr. Rajnski rizling, Graševina, Pinot sivi, Moslavac bijeli ili Šipon)!

Porast mladica je naročito intenzivan nakon porasta temperatura 21. svibnja o.g., pa u vinskih sorata Chardonnay, Traminac, Muškat žuti, Pinot sivi i sl. prelazi dužinu 80-100 cm, ali u nekih je sorata dužina većine mladica još uvijek ispod 50 cm (npr. Silvanac zeleni).

U posljednjem tjednu mjeseca svibnja očekujemo vrlo sparno i toplo meteorološko razdoblje s najvišim temperaturama zraka oko 26°C, a vinogradarima preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje nasada zbog mogućih pojava prvih znakova različitih uzročnika bolesti na lišću i/ili cvjetnim organima (npr. Plasmopara, Erysiphe, Botrytis, Phoma).

Stoga preporučujemo planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze (npr. crna pjegavost, crvena palež)! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice razmaci tretiranja iznose u od 8 do najviše 14 dana.

Prema iskustvima iz ranijih sezona ako tijekom mjeseca svibnja bilježimo dugotrajno zadržavanje vlage, uz mogući pad temperature pri vrijednostima nižim od +12°C, tada također raste opasnost od rane pojave plijesni (Botrytis cinerea) i/ili sušice cvata (Phoma glomerata) (kao što je to bio slučaj na nekim sortama i lokalitetima 2013. i 2014. godine)!

U nasadima s mladicama većim od 60tak cm prema Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa u našoj je zemlji protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće s ograničenjima koristiti neke od slijedećih pripravaka (abecednim redom): Azimut 80 WG, Acrobat MZ, Antracol Combi WP, Electis WG, Equation PRO, Forum Star DF, Curzate-F SC, Galben-M, Fantic M, Galben F, Fantic F, Karios M WP, Melody Duo WP, Mildicut SC, Mikal Flash WG, Mikal Premium, Pergado F, Pergado MZ, Profiler WG, Profilux DF, Ridomil Gold MZ, Ridomil Gold Combi i dr.

U program zaštite vinove loze vinograda preporučujemo kvalitetnu preventivnu zaštitu protiv pepelnice organskim fungicidima. U integriranoj su vinogradarskoj proizvodnji za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) dopušteni s određenim ograničenjima neki od pripravaka (abecednim redom): Bumper 25 EC, Cabrio Top* DF, Collis SC, Crystal KS, Domark ME, Dynali EC, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Foliar 250, Fond 12E, Luna Experience SC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC, Systhane 24E, Stroby DF, Talendo EC, Topas 100 EC, Vivando SC i dr.

*Navedeni fungicidi registrirani su i za preventivno suzbijanje plamenjače.

Pepelnicu će u vinogradima ove sezone također trebati od početka vegetacije do početka cvatnje na osjetljivim sortama usmjereno suzbijati barem 5 do 6 puta (ovisno o izboru fungicida)!

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije dana 18. travnja o.g., a pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do jučerašnjeg datuma još nismo zabilježili! Njihovo suzbijanje krajem svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

U mladim nasadima sadnje 2016. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica (vidi preporuke od 5. i 12. travnja o.g.), uz dodatak površinskih organskih fungicida!

U nasadima jače oštećenim niskim temperaturama na dan 26. travnja o.g., ako još uvijek nema mladica duže većih od 20tak cm također je moguće koristiti površinske organske fungicide u kombinaciji sa sumpornim pripravcima ili meptil-dinokapom (Karathane Gold). Ako se dodaju folijarna biognojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina, tada umjesto sumpornih pripravaka koristiti meptil-dinokap ili drugi organski fungicid za suzbijanje pepelnice! Također, u nasadima jače oštećenim niskim temperaturama i/ili napadnutim lozinim grinjama moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina (npr. Amalgerol, Bioplex, Drin, Megafol, PolyAmin i slično). Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda ne preporučuje istovremeno koristiti s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Al-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima.

VAŽNO: Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/2012), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima čime se postiže: bolja kvaliteta primjene sredstava za zaštitu bilja, ekonomičnost primjene i umanjeni negativni utjecaj na okoliš, zdravlje ljudi i životinja. Do dana 26.11. 2016. svi uređaji za primjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledani. Nadalje se redoviti pregledi obavljaju jednom u 3 godine, izuzev novih uređaja kupljenih nakon 1.1. 2013. koji prvi pregled trebaju obaviti u razdoblju od 5 godina (za nove uređaje prije prve uporabe, a najkasnije 3 mjeseca od kupnje, treba podnijeti zahtjev ispitnoj stanici radi dobivanja znaka o obavljenom pregledu). Redovite preglede mogu obavljati samo ispitne stanice ovlaštene od Ministarstva poljoprivrede. Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis