Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške! 20.05.2016.

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka proteklo je 7 dana. U tom je razdoblju prevladavalo kišovito vrijeme te su zabilježeni povoljni uvjeti za razvoj infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Jaka zaraza zabilježena je 14. svibnja. Nove oborine meteorolozi najavljuju početkom tjedna. U plantažnim nasadima jabuka i krušaka predlažemo provesti preventivno tretiranje, prije najavljenih oborina jednim od privaka: Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG, Captan 80 WG ili Captan WP 50.

Za suzbijanje pepelnice jabuke navedenim je pripravcima potrebno dodati fungicid na osnovi sumpora.

U voćnjacima gdje su zabilježene 100 %-tne štete od mraza i potpuni gubitak uroda mjere zaštite protiv tehnoloških štetnika ploda (jabučni savijač) neće biti potrebne.

Na većini lokaliteta u nasadima jabuka prisutne su velike populacije lisnih uši: jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea ) i jabučna zelena uš (Aphis pomi), a početkom ovog tjedna započelo je ubušivanje minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella). Upozoravamo voćare da izvrše pregled nasada jabuka na prisutnost navedenih štetnika i po potrebi izvrše tretiranje.

Za suzbijanje navedenih štetnika moguća je primjena insekticida iz skupine neonikotinoida: Mospilan 20 SP, Calypso SC 480.

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obavezu testiranja rada prskalica i atomizera. Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail:
Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis