OBAVIJEST TRŽNIM PROIZVOĐAČIMA KRUMPIRA 18.05.2016.

Većina tržnih proizvođača krumpira ove je godine sadnju započela već tijekom zadnje dekade mjeseca ožujka i tijekom prve dekade travnja, pa smo od sredine proteklog mjeseca zabilježili početak nicanja i naknadnog porasta cime krumpira. Nažalost, niske temperature zabilježena 26. travnja o.g. značajno su uništile da tada razvijenu cimu na poljima sa ranijom sadnjom, pa ponovno nicanje i razvoj cime krumpira bilježimo od početka svibnja o.g.! Najveće ekonomske štete od niskih travanjskih temperatura očekujemo na poljima gdje će se zbog sekundarnog rasta razvijati neželjena "babičavost gomolja"! (iskustva iz ranijih razdoblja dokazuju da su na ovaj poremećaj osjetljivije sorte ranijih epoha dozrijevanja, kao i "farmersko" sjeme iz vlastite reprodukcije)! Na poljima gdje je cima krumpira iz ranijih rokova sadnje bila oštećena niskim temperaturama preporučujemo primjenu folijarnih (bio)gnojiva, odnosno biljnih stimulatora sa naglašenim sadržajem amino-kiselina, huminskih-kiselina, morskih algi i mikro-elemenata!

Također, od početka svibnja o.g. bilježimo iznadprosječno kišno razdoblje (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Količina oborina, prosječna temperatura zraka i zadržavanje vlage na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju u prvih 17 dana mjeseca svibnja o.g.:

Lokalitet

Količina oborina (mm)

Prosječna temperatura (°C)

Vlaženje biljnih organa (minuta)

Belica

96,8 mm

13,3

6.500

Orehovica

75,8 mm

13,1

6.915

Novakovec

80,6 mm

12,9

7.755

Donji Pustakovec

70,4 mm

13,0

11.625

Na nekim je mjernim lokalitetima u prvoj polovici mjeseca svibnja o.g. palo gotovo 100 mm kiše (npr. Belica) (višegodišnji prosjek oborina u svibnju iznosi 73,7 mm), pa ove sezone bilježimo prve početne uvjete za vrlo ranu pojavu najopasnije bolesti cime krumpira – plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans)! Prema iskustvima iz 2014. sezone svakako treba redovito provjeravati zdravstveno stanje cime krumpira u blizini mjesta gdje se odlažu hrpe odbačenih gomolja nakon čišćenja skladišta. Odbačeni prošlogodišnji gomolji nepokriveni slojem zemljišta ili bez pokrivanja plastičnom PVC folijom mogu biti značajan izvor zaraze uzročnikom plamenjače na obližnjim poljima krumpira. Moguće nove obilnije oborine (u količini većoj od 10tak mm)  najavljene su narednog vikenda, pa u narednim danima tržnim proizvođačima krumpira preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje usjeva, te poduzeti prve mjere vrlo rane mjere zaštite od uzročnika bolesti cime. Tek krajem mjeseca svibnja očekujemo porast temperatura na vrijednosti veće od +23°C, pa u tom razdoblju očekujemo i uvjete povoljne za razvoj koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria solani).

Primjerice, dopuštenje za suzbijanje obje najvažnije bolesti cime krumpira, plamenjače (Phytophthora) i koncentrične ili crne pjegavosti (Alternaria), u našoj zemlji imaju neki od navedenih pripravaka: Acrobat MZ u količini 2,0 kg/ha, Antracol Combi WP u količini 2,5 kg/ha, Electis WG u količini 1,8-2 kg/ha, Melody Duo WP u količini 3,0 kg/ha, Profilux DF u količini 2,5 kg/ha i dr.! Bolji preventivni učinak protiv plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora) daju specifični fungicidi: Infinito SC (1,2-1,6 lit./ha), Revus SC (0,6 lit./ha) i Ranman Top SC (0,5 lit./ha)!

VAŽNO: Značajno veća opasnost od mogućih primarnih zaraza plamenjačom na poljima krumpira uz riječne doline Drave (npr. Orehovica, Vularija, Totovec i dr.) i Mure (Podturen, Dekanovec, Domašinec i dr.) zbog značajno dužeg zadržavanja rose i magle (u tri smo svibanjska jutra o.g. bilježili maglu!). Veći rizik od pojave bolesti je također na površinama gdje se krumpir češće uzgaja u ponovljenoj sadnji i na mjestima gdje se odlažu (zaoravaju) odbačeni gomolji!

Već krajem mjeseca travnja o.g. primijećena je prva pojava prezimljujuće populacije odraslih oblika krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), ali tek u uvjetima vrlo toplih i sunčanih dana očekujemo iz odloženih jaja prvu masovniju pojavu pojavljuju njihovih  ličinki! Napad ličinki krumpirove zlatice također je u pravilu brojniji na usjevu krumpira koji se razvija sadnjom sjemena iz vlastite reprodukcije! Za folijarno suzbijanje ličinki krumpirove zlatice preporučujemo naizmjeničnu primjenu insekticida iz različitih kemijskih skupina (vidi Tablicu 2.). Primjenu insekticida planirati tek nakon prve pojave ličinki krumpirove zlatice, zbog čega je potrebno redovito pratiti zdravstveno stanje cime krumpira.

Tablica 2. Neki pripravci iz različitih kemijskih skupina za suzbijanje krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata):

Skupina

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

Neonikotinoidi

*tiametoksam

Actara 25 WG

0,06 kg/ha

tiakloprid

Calypso 480 SC

0,1 lit./ha

tiakloprid & deltametrin

Proteus OD

0,35-0,75 lit./ha

acetamiprid

Mospilan

0,08-0,12 kg/ha

*imidakloprid

Confidor 200 SL, Boxer, Rapid, Kohinor, Dali, Congo

0,25-0,5 lit./ha

Naturaliti

spinosad

Laser

0,1-0,15 lit./ha

Fenilkarbazoni

metaflumizon

Alverde SC

200-250 ml/ha

Diamidi

klorantanilpirol

Coragen SC

0,05-0,06 lit./ha

*VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. godine insekticidima na osnovi tiametoksama (Actara WG) i imidakloprida (Confidor, Boxer, Rapid, Congo, Dali i Kohinor 200 SL ) je zabranjena folijarna tretiranje biljaka prije i tijekom cvatnje zbog zaštite oprašivača (pčela medarica, bumbara i solitarnih pčela)! Do zabrane su dovele spoznaje o mogućim negativnim posljedicama za pčelinje zajednice od ostataka neonikotinoida (npr. tiametoksam, imidakloprid) u gutacijskoj tekućini i peludu tretiranih biljaka!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis