Obavijest maslinarima! 19.05.2016.

Prije početka cvatnje maslinare upućujemo na pregled nasada. Vizualnim pregledima listova i mladica ustanoviti postotak zaraze punovim okom. Na zaraženim listovima paunovim okom (Spilocea oleagina) jasno su vidljive karakteristične pjege.

Metodom otresanja preporučamo ustanoviti prisutnost pipa u krošnji. Lovne grane za potkornjake potrebno je iznijeti iz nasada.

Vizualnim pregledima cvatova, u slijedećih desetak  dana, ustanoviti postotak cvatova sa prisutnom gusjenicom antofagne generacije maslininog moljca (Prays oleae) radi procjene potrebe suzbijanja antofagne generacije.

U nasadima gdje je to moguće preporučamo izostaviti tretiranje antofagne generacije maslininog moljca. Ukoliko je tretiranje potrebno (maslinici s reduciranom cvatnjom)  u vrijeme izlaska gusjenica iz jaja primijeniti biološke pripravke na osnovi Bacillus thuringiensis (trgovačkog naziva BioBit WP ili Baturad WP).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Sredstva za zaštitu bilja moraju se stručno upotrebljavati prema uputama, upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. Profesionalni korisnik je obvezan voditi evidenciju o uporabi pesticida. Uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu, do 26. studenoga 2016. godine moraju biti barem jednom pregledani i imati znak o obavljenom pregledu.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis