Obavijest proizvođačima kukuruza! 18.05.2016.

Proizvođači koji nisu primijenili zemljišne herbicide nakon sjetve  a prije nicanja kukuruza  ili je njihov učinak izostao , mogu ići u primjenu nakon nicanja kukuruza i korova.

Izbor herbicida ovisi o korovnim vrstama prisutnim u kukuruzu i fazi razvoja. 

Korektivno tretiranje kukuruza primjenjuje se kada je kukuruz u fazi 2-6 listova, a korovi imaju 2-4 lista.

Jednogodišnje širokolisne korove (štir, mračnjak, loboda i dr.) suzbijaju: Harmony SX , Harass 75 WG,  Callisto 480 SC,i dr

Ukoliko su u usjevu osim jednogodišnjih prisutni i višegodišnji širokolisnih korova (osjak,slak) primjeniti: Banvel 480, Faraon, Cambio, Casper 55WG, Peak 75 WG i dr.

Travne (jednogodišnje i višegodišnje ) korove suzbijaju herbicidi: Motivell,Kelvin OD, Kelvin 40 SC, Tarot 25 DF,  Trawel,   i dr.

Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove kombinirati ih s gore navedenima.

Mogu se primijeniti i gotova kombinacije koje suzbijaju i  travne i širokolisne korove – (Task 64 WG, Principal 53,6 , Elumis,Lumax).

Dodatak okvašivača-obavezno.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu proizvođača i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na djelotvornost herbicida, miješanje, propisanu dozu i vrijeme primjene (vjetar!).

Primijenjena sredstva upisati  u evidenciju a ambalažu propisno zbrinuti.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida     (https://www.savjetodavna.hr/preporuke/18/7723/obavijest-poljoprivrednicima/  )

Mira Živković, dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis