Vukovarsko-srijemska

Obavijest ratari, povrćari i voćari

Herbicidi za suzbijanje uskolisnih korova koji se primjenjuju uglavnom u širokolisnim kulturama, a odvojeno od drugih herbicida su:

a.t. propakizafop – Agil 100 EC – 0,8-1,0 (jednogodišnji) i 1,0-1,5 višegodišnji UL korovi – dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, grašak, rajčica, paprika, luk i još neke kulture (proširenje dozvole, provjeriti u fis bazi)

a.t. fluazifop-P-Butil – Fusilade forte – 0,8-1,0// 1,3-2,00 – dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir, luk, kupus

a.t.kizalofop-P(-tefuril i -etil) Leopard S, Gepard 050EC (dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir),  Pantera QT (šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir, vinova loza, jabuka, Targa-dozvola u kulturama: soja, suncokret, uljana repica, krumpir

a.t.cikloksidim – Focus ultra 1,0-1,5//3,0-4,0 dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir, koštičavo i jezgričavo voće, vinova loza, još neke kulture (provjeriti u fis bazi)

a.t.kletodim – Select super – 0,8-1,0//1,6-2,0 dozvola u kulturama: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, krumpir, luk, češnjak, grah, rajčica

Prije upotrebe bilo kojeg herbicida detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci. Posebno obratiti pozornost na dozvolu u kojoj se kulturi smije primijeniti, propisanu dozu za uskolisne i širokolisne korove te u kojoj fenofazi korova i kulture je dozvoljena primjena. Sve se može detaljnije provjeriti u fis-bazi Ministarstva poljoprivrede.

Primijenjena sredstva upisati u evidenciju, a ambalažu propisno zbrinuti.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković, dipl. ing. agr.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest ratari – suzbijanje korova u soji

Zbog vremenskih uvjeta –velike količine oborina koje su pale u proteklom periodu i toplom tlu velik je ponik korova u svim ratarskim usjevima.

U usjevima soje koje u u različitim fazama obzirom na različito vrijeme sjetve mogu se primijeniti slijedeći herbicidi

Pulsar 40 – doza 1,0-1,25l/ha u fazi 2-4 prava lista usjeva, suzbija jednogodišnje (faza 2-4prava lista) i višegodišnje (2-4 prava lista ) širokolisne korove i neke travne (1-3 lista).

Corum -1,9l/ha nakon nicanja i razvoja 1. troliske. Moguće primjena u split aplikaciji (2×0,95l/ha), primjenjuje se protiv jednogodišnji širokolisni i travni korova.

Dodati okvašivač

Basagran 480- 1,5-2 l/ha,jednogodišnji širokolisni korovi, fenofaza soje izmjeđu 1. i 3. troliske

Benta 480- 2,0 l/ha, fenofaza BBCH 11-13

Harmony SX- širokolisni korovi u soji u fazi 2-4 lista korova, a soje 1. u BBCH 12, a druga u BBCH 14 fazi u dozi 2×7,5g/ha

Laguna 75 WG- (rok za primjenu 8.11.2019- istekla dozvola, prodaja zaliha)-

Jednogodišnji širokolisni korovi i jednogodišnji uskolisni korovi– nakon nicanja soje do razvijene 4.troliske (moguća jednokratna primjena (100g/ha ili split aplikacija (2x50g/ha) u razmaku 7-10 dana). Širokolisni korovi do 4 prava lista a uskolisni u aktivnom porastu.

Uskolisne korove možemo odvojeno suzbijati graminicidima koje ćemo dati u slijedećoj obavijesti.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu proizvođača i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na djelotvornost herbicida, propisanu dozu i vrijeme primjene (vjetar!).

Primijenjena sredstva upisati  u evidenciju, a ambalažu propisno zbrinuti.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari

U nasadima jabuka nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti(Venturia inaqualis) i pepelnice (Podosphera leucotricha) da bi se zaštitila novo izrasla lisna masa a u proteklim danima su ostvareni uvjeti za zarazu i isprana sredstva kontaktnog djelovanja (oko 50 mm kiše) se najavljuju opet slijedeći tjedan veće količine oborina.

Primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (koji imaju djelovanje i na pepelnicu) kao što su:

 • t difenkonazol (Difcor, Score 250 EC) ili a.t. fenbukonazol (Indar 5 EW) kao i a.t. pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC) kojima se dodaje pripravak kontaktnog djelovanja kao što su
 • t. mankozeb (Dithane M-45,Dithane DG Neotec, Star 80, Pinozeb M-45, Mankozeb i dr)
 • t. ditianon –Delan 700 WDG,Delan Pro. .

U zaštiti protiv minera kružnih mina tamo gdje su vidljive male mine potrebno je izvršiti tretiranje nekim od slijedećih insekticida: Mospilan 20 SG ,Calypso SC 480, Laser i dr. dok u nasadima gdje su još pretežno jaja mogu upotrijebiti pripravci kao Coragen 20 SC , Runner 250 EC koji imaju djelovanje i u suzbijanju jabučnog savijača.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primijenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko to još nije napravljeno.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U nasadima vinove loze povoljni su uvjeti za razvoj bolesti zbog velikih količina oborina (oko 50mm)i temperatura  a i najavljuju se oborine za početak slijedećeg tjedna te je potrebno je izvršiti zaštitu.

Protiv peronospore (Plasmopara viticola) mogu se upotrijebiti slijedeći pripravci kao što su:

 • Antracol combi WP 76(cimoksanil+propineb)(prodaja zaliha do 22.6.2019.)
 • Mikal Flash(al-foseti+folpet)
 • Mikal premium F(al-fosetil+folpet+iprovalikarb)

A također i sredstva kontaktnog djelovanja kao Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 i dr.

Protiv pepelnice može se upotrijebiti jedan od pripravaka kao što su: Stroby, Zato i dr. te pripravci na bazi sumpora.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije kupovinom u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije te vrijeme primjene a posebno na broj dozvoljenih tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone te mogućnosti miješanja pojedinih pripravaka.

Sva primijenjena sredstva upisati u evidencijski list i ambalažu propisno zbrinuti a strojeve za primjenu SZB ukoliko nisu kontrolirani prijaviti i izvršiti kontrolu jer je rok već istekao 26.11.2016.

Mira Živković, dipl.inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćarima – koštičavo voće

U nasadima koštičavog voća se upotrebljavaju sredstva kontaktnog djelovanja u zaštiti protiv bolesti a ovih dana sa velikim količinama oborina su isprana te bi trebalo ponoviti tretiranje  protiv bolesti i štetnika (šupljikavost lista, pepelnica, hrđa šljive, plamenjača).

Pripravci koji se mogu koristiti su:

 • t. kaptan: Captan 50 WP, Kastor (šljiva –narančasta pjegavost (Polystigma rubrum) i šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) (ograničenje: u višnji nema dozvolu u ovom roku tretiranja !)
 • t.kaptan: Merpan 80 WDG (marelica-Stigmina carpophila)
 • t.ditianon :Delan 700 WDG- breskva i nektarina- šupljikavost lista, sušenje pupa ,krastavost ploda, marelica:šupljikavost lista, sušenje pupa i krastavost ploda i trešnja:šupljikavost lista i kozičavost
 • t.dodine: Chromodin S-65: trešnja i višnja- kozičavost lista

Pregledati na prisutnost lisnih uši i po potrebi zaštititi.

Prije upotrebe detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na voćnu vrstu u kojoj je dozvoljen pripravak ,preporučenu dozu ili koncentraciju i na broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije i karencu.

Sve primijenjene pripravke upisati u evidencijski list a ambalažu propisno zbrinuti.

U slučaju nejasnoća detaljno pogledati dozvolu na: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković, dipl.inž,
Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima!

U nasadima vinove loze povoljni su uvjeti za razvoj bolesti  a i najavljuju se oborine za početak slijedećeg tjedna  te je potrebno je izvršiti  zaštitu.

Protiv peronospore (Plasmopara viticola) mogu se upotrijebiti slijedeći pripravci  kao što su :

Antracol combi WP 76(cimoksanil+propineb)(prodaja zaliha do 22.6.2019.)

Mikal Flash(al-foseti+folpet)

Mikal premium F(al-fosetil+folpet+iprovalikarb)

A također i sredstva kontaktnog djelovanja kao Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 i dr.

Protiv pepelnice može se upotrijebiti jedan od pripravaka kao što su: Stroby, Zato i dr. te pripravci na bazi sumpora.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije kupovinom u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije te vrijeme primjene a posebno na broj dozvoljenih tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone te mogućnosti miješanja pojedinih pripravaka.

Sva primijenjena sredstva upisati u evidencijski list i ambalažu propisno zbrinuti a strojeve za primjenu SZB ukoliko nisu kontrolirani prijaviti i izvršiti kontrolu jer je rok već istekao 26.11.2016.

Mira Živković, dipl.inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest voćari!

U nasadima jabuka nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti(Venturia inaqualis) i pepelnice (Podosphera leucotricha)  da bi se zaštitila novo izrasla lisna masa a u proteklim danima su ostvareni uvjeti za zarazu te se najavljuju opet slijedeći tjedan velike količine oborina.

Primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (koji imaju djelovanje i na pepelnicu)  kao što su

a.t  difenkonazol (Difcor, Score 250 EC)  ili a.t. fenbukonazol (Indar 5 EW )kao i a.t.  pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). kojima se dodaje pripravak kontaktnog djelovanja kao što su

a.t. mankozeb (Dithane M-45,Dithane DG Neotec, Star 80, Pinozeb M-45, Mankozeb i dr)

a.t. ditianon –Delan 700 WDG,Delan Pro. .

U zaštiti protiv minera kružnih mina tamo gdje su vidljive male mine  potrebno je izvršiti tretiranje nekim od slijedećih insekticida: Mospilan 20 SG ,Calypso SC 480, Laser i dr. dok u nasadima gdje su još pretežno jaja mogu upotrijebiti pripravci kao Coragen 20 SC , Runner 250 EC koji imaju djelovanje i u suzbijanju jabučnog savijača.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješaje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko to još nije napravljeno.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijest voćarima – koštičavo voće

U nasadima koštičavog voća se upotrebljavaju sredstva kontaktnog djelovanja u zaštiti protiv bolesti a ovih dana sa velikim količinama oborina su isprana te bi trebalo nastaviti sa zaštitom protiv bolesti i štetnika (šupljikavost lista, pepelnica, hrđa šljive, plamenjača).

Pripravci koji se mogu koristiti su:

 • a.t. kaptan: Captan 50 WP, Kastor (šljiva –narančasta pjegavost (Polystigma rubrum) i šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) (ograničenje: u višnji nema dozvolu u ovom roku tretiranja!)
 • a.t.kaptan: Merpan 80 WDG(marelica-Stigmina carpophila)
 • a.t.ditianon: Delan 700 WDG-breskva i nektarina – šupljikavost lista, sušenje pupa, krastavost ploda, marelica:šupljikavost lista, sušenje pupa i krastavost ploda i trešnja:šupljikavost lista i kozičavost
 • a.t.dodine: Chromodin S-65: trešnja i višnja – kozičavost lista

Pregledati na prisutnost lisnih uši i po potrebi zaštititi.

Prije upotrebe detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na voćnu vrstu u kojoj je dozvoljen pripravak ,preporučenu dozu ili koncentraciju i na broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije i karencu.

Sve primijenjene pripravke upisati u evidencijski list, a ambalažu propisno zbrinuti.

U slučaju nejasnoća detaljno pogledati dozvolu na: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković, dipl. ing.,
Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima pšenice

Tijekom idućeg tjedna, kada je pšenica u početku cvatnje potrebno je obaviti tretiranje insekticidima zbog moguće pojave crvenog žitnog balca- leme (Oulema melanopus). Kritičnim brojem smatra se prisustvo 1-2 ličinke po zastavici. Ličinke su u početku žućkaste boje, a kasnije od sluzi i izmeta poprime smeđu boju, a štetu čine nagrizajući list u vidu pruga.

Sredstva koja imaju dozvolu i koja se mogu upotrijebiti su:

 • KARATE ZEON
 • DECIS 2,5 EC
 • DIREKT
 • VANTEX
 • LAMBDA
 • SUMIALFA 5 FL
 • NURELLE D

Također, tijekom idućeg tjedna moguće su pojave bolesti (fuzarioze, Septoria nodorum) te je važno obaviti tretiranje fungicidima. U ovoj fazi važno je obaviti zaštitu jer zdravstveno stanje klasa direktno utječe na nalijevanje zrna i na prinos.

Sredstva koja imaju dozvolu i koja se mogu upotrijebiti su:

 • DUETT TULTRA
 • OPUS
 • ZAKEO XTRA (STARI NAZIV AMISTAR EXTRA)
 • AMISTAR OPTI
 • PRIAXOR EC
 • ASCRA XPRO
 • ZAMIR
 • ELATUS ERA
 • PROSARO 250 EC
 • MAGNELLO

Sva registrirana sredstva za zaštitu bilja mogu se pronaći na web pregledniku stranice ministarstva poljoprivrede https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

VAŽNO: Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 Ivana Čeh, mag.ing.agr
e-mail: ivana.ceh@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza!

Proizvođači koji nisu primijenili zemljišne herbicide nakon sjetve  a prije nicanja kukuruza  ili je njihov učinak izostao , mogu ići u primjenu nakon nicanja kukuruza i korova.

Izbor herbicida ovisi o korovnim vrstama prisutnim u kukuruzu i fazi razvoja.

Korektivno tretiranje kukuruza primjenjuje se kada je kukuruz u fazi 2-6 listova, a korovi imaju 2-4 lista.

Jednogodišnje širokolisne korove (štir, mračnjak, loboda i dr.) suzbijaju: Harmony SX , Harass 75 WG,  Callisto 480 SC,i dr

Ukoliko su u usjevu osim jednogodišnjih prisutni i višegodišnji širokolisnih korova (osjak,slak) primjeniti: Banvel 480, Faraon,Motikan, Cambio, Casper 55WG, Peak 75 WG i dr.

Travne (jednogodišnje i višegodišnje ) korove suzbijaju herbicidi: Motivell,Kelvin OD, Kelvin 40 SC, Talon, Marvel, Tarot 25 DF,  Trawel,   i dr.

Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove kombinirati ih s gore navedenima.

Mogu se primijeniti i gotova kombinacije koje suzbijaju i  travne i širokolisne korove – (Task 64 WG, Principal 53,6 , Elumis,Lumax).

Dodatak okvašivača-obavezno.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu proizvođača i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na djelotvornost herbicida, miješanje, propisanu dozu i vrijeme primjene (vjetar!).

Primijenjena sredstva upisati  u evidenciju a ambalažu propisno zbrinuti.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković, dipl.inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr