Obavijest vinogradarima!

U nasadima vinove loze povoljni su uvjeti za razvoj bolesti  a i najavljuju se oborine za početak slijedećeg tjedna  te je potrebno je izvršiti  zaštitu.

Protiv peronospore (Plasmopara viticola) mogu se upotrijebiti slijedeći pripravci  kao što su :

Antracol combi WP 76(cimoksanil+propineb)(prodaja zaliha do 22.6.2019.)

Mikal Flash(al-foseti+folpet)

Mikal premium F(al-fosetil+folpet+iprovalikarb)

A također i sredstva kontaktnog djelovanja kao Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 i dr.

Protiv pepelnice može se upotrijebiti jedan od pripravaka kao što su: Stroby, Zato i dr. te pripravci na bazi sumpora.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije kupovinom u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije te vrijeme primjene a posebno na broj dozvoljenih tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone te mogućnosti miješanja pojedinih pripravaka.

Sva primijenjena sredstva upisati u evidencijski list i ambalažu propisno zbrinuti a strojeve za primjenu SZB ukoliko nisu kontrolirani prijaviti i izvršiti kontrolu jer je rok već istekao 26.11.2016.

Mira Živković, dipl.inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis