Obavijest voćari!

U nasadima jabuka nastaviti sa zaštitom protiv bolesti krastavosti(Venturia inaqualis) i pepelnice (Podosphera leucotricha)  da bi se zaštitila novo izrasla lisna masa a u proteklim danima su ostvareni uvjeti za zarazu te se najavljuju opet slijedeći tjedan velike količine oborina.

Primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja (koji imaju djelovanje i na pepelnicu)  kao što su

a.t  difenkonazol (Difcor, Score 250 EC)  ili a.t. fenbukonazol (Indar 5 EW )kao i a.t.  pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). kojima se dodaje pripravak kontaktnog djelovanja kao što su

a.t. mankozeb (Dithane M-45,Dithane DG Neotec, Star 80, Pinozeb M-45, Mankozeb i dr)

a.t. ditianon –Delan 700 WDG,Delan Pro. .

U zaštiti protiv minera kružnih mina tamo gdje su vidljive male mine  potrebno je izvršiti tretiranje nekim od slijedećih insekticida: Mospilan 20 SG ,Calypso SC 480, Laser i dr. dok u nasadima gdje su još pretežno jaja mogu upotrijebiti pripravci kao Coragen 20 SC , Runner 250 EC koji imaju djelovanje i u suzbijanju jabučnog savijača.

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješaje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko to još nije napravljeno.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis