Obavijest vinogradarima! 26.04.2016.

Vinovu lozu   treba zaštiti od  crne pjegavosti (Phomopsis viticola)  i  primijeniti jedan od fungicida: Dithan M 45, Pinozeb, Mankozeb, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Delan 700 WDG, Antracol 70 WDG. Protiv  pepelnice(Uncinula necator) primijeniti: Chromosul, Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan, Sulfolac.

Na lokalitetima i sortama gdje se lani bilo napada  populacija lozinih grinja šiškarica, naročito akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze (Eriophyes vitis) preporučujemo primjenu  akaricida.:  Masai WP,  Edvidor SC, Apollo SC, Zoom SC, Vertimec EC ili Kraft 18 EC.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
E-mail: Djurdica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis