Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina, trešnja i šljiva 25.04.2016.

Posljednja uputa za koštićavo voće upućena je prije 19 dana. Tih su dana breskve i nektarine završile cvatnjom, na šljivama je zabilježen početak precvjetavanja, dok su kasne sorte trešnje tek bile pred otvaranjem prvih cvjetova.

U proteklom razdoblju nismo zabilježili povoljne uvjete za razvoj paleži cvijeta i rodnih grančica (Monilinia laxa, M.fructicola), premda smo očekivali veće količine oborina, proteklog je vikenda (23. i 24. travnja o.g.) na mjernim lokalitetima u Međimurju palo od 4,2 do 8,0 mm kiše (vidi Tablicu 1.). Naknadno je zabilježen jači sjeverni vjetar. U takvim uvjetima nismo zabilježili optimalne uvjete za razvoj najčešćih bolesti koštičavog voća (Monilinia, Stigmina, Blumeriella).

Tablica 1. Podatci o posljednjim količinama oborina 23./24. travnja o.g. na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju:

Lokalitet

Oborine

Zadržavanje vlage

Temperatura (°C)

Trnovčak

4,8 mm

315 min

8,0

Novakovec

5,0 mm

450 min

8,5

Belica

7,2 mm

165 min

8,9

Orehovica

8,0 mm

320 min

9,0

Donji Pustakovec

4,2 mm

360 min

8,7

Vrlo nepovoljno meteorološko razdoblje za sve biljne vrste očekujemo narednih nekoliko dana, prvenstveno zbog hladnog vjetra i niskih jutarnjih temperatura! Moguće veće količine oborina očekujemo tek krajem ovog tjedna. Uslijed negativnih fizioloških posljedica od jačih vjetrova i niskih temperatura zbog dehidracije i pothlađivanja biljnog tkiva, moguće je planirati korištenje bioloških hranjiva s naglašenim sadržajem aminokiselina!

Krajem prve dekade mjeseca travnja je završilo skriveno razdoblje (inkubacija) uzročnika kovrčavosti lišće bresaka i nektarina (Taphrina deformans), pa je moguće na nezaštićenom lišću vidjeti posljedice primarnih zaraza s kraja veljače i početka ožujka o.g.!

Tek s mogućim narednim uvjetima učestalog kišnog razdoblja uz dugotrajno vlaženje lišća i vrlo visokom vlagom zraka zabilježit ćemo optimalne uvjete za razvoj krastavosti (Venturia carpophilla), šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), te pepelnice (Sphaerotheca pannosa var. persicae) na lišću i plodovima u razvoju, dok se na šljivama osim šupljikavosti još pojavljuju plamenjača (Polystigma rubrum) i naročito hrđa lišća šljive (Tranzchelia pruni spinosae).

Stoga je u nasadima bresaka, nektarina, trešnja i šljiva u narednom razdoblju moguće koristiti površinske fungicide na osnovi kaptana (npr. Captan ili Castor WP 50) (dopuštenje za šljive, breskve, nektarine) ili folpeta (npr. Futura 50 WP) (dopuštenje samo za šljive) ili mankozeba (Dithane M-45 i slično) (dopuštenje za šljive), te im po potrebi dodati ili samo koristiti jedan od sustavnih pripravaka, npr. tebukonazol & trifloksistrobin (Nativo WG) (dopuštenje za breskve, nektarine, šljive i trešnju) ili fenbukonazol (Indar EW) (dopuštenje za šljive, trešnje, marelice i breskve) ili boskalid & piraklostrobin (Signum DF) (dopuštenje za koštićave voćke) ili primjerice ciprodinil (Chorus WG) (dopuštenje za breskvu, nektarinu, marelicu i šljivu).

Od štetnih organizama u nasadima bresaka, nektarina, trešnja i šljiva krajem mjeseca travnja obično bilježimo jače množenje lisnih uši (Aphidae), a moguće još tripsa (Thrips spp.) i fitofagnih stjenica (Calocoris, Lygocoris, Lygus, Nezara, Palomena), pa je navedenim fungicidima moguće još dodati vrlo učinkovite pripravke na osnovi acetamiprida (Mospilan SP) (dopuštenje za breskve, šljive, nektarine i trešnje).

Početni let prezimljujuće breskvina savijača (Cydia molesta) je započeo nakon 31. ožujka o.g., a šljivinog savijača (Cydia funebrana) nešto kasnije – nakon 18. travnja o.g.! Preporuke za njihovo moguće usmjereno suzbijanje biti će upućene tijekom mjeseca svibnja o.g.!

mr. sc. Milorad Šubić, dipl. ing. agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis