Obavijest proizvođačima graha

Vrijeme je sjetve graha. Prije sjetve potrebno je provesti suzbijanje zemljišnih štetnika (rovac, žićnjaci, gusjenice sovica, grčice hrušta)  i korova.

Prije primjene insekticida potrebno je napraviti pregled tla, i ako se utvrdi više od jednog štetnika svake vrste po metru2 potrebno je koristiti neki od dozvoljenih insekticida.  Dozvoljeni insekticidi za primjenu na grahu učinkoviti za suzbijanje zemljišnih štetnika su: Force 1,5 G, Force EVO,Maska.

Herbicidi za primjenu na grahu  nakon sjetve a prije nicanja su: DOST 330 EC, EFICA 960 EC, DUAL GOLD 960 EC, CHALLANGE 600.

 Herbicidi koji se primjenjuju nakon nicanja za suzbijanje  širokolisnih korova : LENTAGRAN 45 WP, CORUM, BASAGRAN 480, PULSAR 40, BENTA 480 SL

BENTARROZ, BENTA SUPER

Herbicidi koji se primjenjuju nakon nicanja za suzbijanje  uskolisnih korova : SECURE, WISH TOP ,AGIL 100 EC, QUICK 5 EC, SELECT SUPER,Fusilade forte, Seleczt supe,

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr  .Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva, sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva!voditi brigu o zaštiti pčela i divljih oprašivač

                                                                                   

                                                                                 Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                              e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

 

Pripremi za ispis