Obavijest proizvođačima jabuke! 13.04.2016.

Od posljednje preporuke proteklo je sedam dana te su najavljene nove oborine. Preventivnu zaštitu nasada jabuke potrebno je izvršiti prije  najavljenih oborina protiv gljivice uzročnika krastavosti jabuke  (Venturia inaequalis) nekim od organskih fungicida; Zato 50 WG,  Polyram DF , Delan 700 WDG, Dithane M45, Mankozeb, Pinozeb M45, Star 80 WP, Cadillac80 WP, Ziram 76 WG, Dithane DG neotec, Penncozeb 75 DG, Chromodin S 65, Faban.

U nasadima jabuka, gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) primijeniti pripravke  iz skupine strobilurina:  Luna Experience, Zato 50 WG, Stroby DF,Tercel WG (krastavost i pepelnica)  uz mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka. Navedene pripravke potrebno je primijeniti prije kiše.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja,a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na  web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.                                                               

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis