Na usjevima jarog ječma uočen jači napad žitnih buhača

Radi nepoznavanja simptoma na napadnutim biljkama poljoprivredni proizvođači često simptome povezuju s biljnim bolestima, pa usjeve tretiraju fungicidima. Sam kukac se teško uočava jer se radi se o vrlo malim štetnicima čija je veličina od 1,5 – 3 mm koji su vrlo „živahni“.

Prva oštećenja uočavali smo još tijekom mjeseca ožujka na listovima slabije razvijenih ozimih pšenica.

Buhač na tlu – ozima pšenica
Foto: mr. sc. Tatjana Međimurec

Buhač – oštećenja lista na ozimoj pšenici
Foto: mr. sc. Tatjana Međimurec

Izgled, biologiju i moguće štete opisala je kolegica – specijalist za biljnu zaštitu u tekstu:

Žitni buhači

mr. sc. Tatjana Međimurec
viša koordinatorica

Pripremi za ispis