Obavijest proizvođačima celera! 12.04.2016.

Na području naše županije započela je sadnja celera na otvoreno iz presadnica. Prije sadnje potrebno je suzbiti korove koji mogu ograničavati proizvodnju u početku rasta. Za tu namjenu registrirani su herbicidi: zemljišni za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih uskolisnih korova- Filon 80 EC, Afalon disperzija, Linurex 50 SC, Goltix WG 70, Dost 330 EC prije presađivanja uz inkorporaciju u tlo pa duže mogu čekati oborine za aktivaciju djelatne tvari, te Focus ultra i Fusilade forte za suzbijanje travnih korova kada je korov u fazi 2-4 lista.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se zakona  o održivoj uporabi pesticida (NN14/14)!

                                                               Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis