Obavijest proizvođačima šljiva! 11.04.2016.

Ovisno o sortimentu nasadi šljive ulaze u završetak cvatnje. Na postavljenim bijelim ljepljivim pločama u nasadima u okolici Vojnića, krajem prošlog tjedna, zabilježeni su kritični ulovi žute i crne šljivine osice (Holocampa flava, Holocampa minuta). Kritičnim brojem smatra se ulov od 30 osica po bijeloj ljepljivoj ploči. Također je pregledom nasada ustanovljeno i do 50 % cvjetova sa odloženim jajima na čaškama cvjetova. Ličinke koje izlaze iz jaja obično se javljaju u doba precvjetavanja i ubušuju u mladi plod gdje izgrizaju tkivo ploda i oštećuju sjemenku. Tretiranje protiv šljivinih osica važno je obaviti na vrijeme, dok se pagusjenice još nisu ubušile u plodove. U tijeku razvoja, koji obično traje 2 – 3 tjedna, jedna ličinka ošteti 3 – 6 pa i više plodova na kojima je vidljiv crni otvor kroz koji je izašla pagusjenica. Oštečeni plodovi otpadnu sa stabla, a zajedno sa njima i pagusjenice koje odlaze u površinski sloj tla gdje ostaju do proljeća iduće godine.

Pregledom cvjetnih organa ustanovljena su i oštećenja i prisutnost imaga svrdlaša  (Rhynchites spp.).  

U završetku cvatnje šljiva tj. u vrijeme otpadanja latica savjetujemo provesti zaštitu šljiva protiv šljivinih osica.

Dozvolu za upotrebu protiv šljivinih osica ima insekticid na osnovi acetamiprida Mospilan 20 SG, pripravak Mospilan 20 SP registriran je protiv svrdlaša.  Sredstva na osnovi acetamiprida djelotvorna su protiv lisnih uši.

Protiv šljivinih osica registirani su još pripravci iz skupine sintetskih piretroida Direkt i Decis 2,5 EC. Upotreba sintetskih piretroida nije dozvoljena u integriranoj proizvodnji!

Zbog zaštite pčela tretiranje se smije provesti samo u večernjim ili ranim jutarnjim satima tj. u vrijeme dok pčele ne lete. Prije tretiranja odstraniti cvatući podrast!

Ako se u blizini nasada nalaze košnice s pčelama, prije izvođenja tretiranja obavezno obavijestiti pčelare kako bi taj dan „zatvorili“ pčele.

Također je prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za održivu uporabu pesticida NN 142/12, obveza korisnika koji koriste sredstva opasna za pčele, obavijestiti najbližu udrugu pčelara i/ili Hrvatski pčelarski savez.

Savjetujemo pratiti vremenske prognoze. Protiv bolesti lista, šupljikavosti (Stigmina carpophilla) i narančaste pjegavosti, prije kiše može se provesti zaštita jednim od pripravaka na osnovi kaptana ili mankozeba. Na kraju cvatnje  koštićavog voća može se provesti zaštita protiv paleži cvijeta i mladica (Monilinia laxa)  prema posljednjoj preporuci od 5.4.2016..

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

U ekološkoj proizvodnji protiv bolesti mogu se preventivno koristiti ojačivači bilja kao što su pripravci od preslice npr. Equisetum plus, pripravak na osnovi sumporaste glinice i biljnih ekstrakata npr. Micosin, pripravak na osnovi smeđih algi Algovital i sl.

U ekološkoj proizvodnji za sada nema efikasnog rješenja protiv šljivinih osica. U pokusnim istraživanjima je primjena entomopatogenih nematoda na prezimljujući oblik osica u tlu.

Preporučene pripravke primijeniti sukladno pismenoj uputi proizvođača!

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis