Obavijest maslinarima! 13.04.2016.

Maslinare upućujemo na pregled nasada. Vizualnim pregledima ustanoviti stanje zaraze punovim okom te prisutnosti mina na listu od filogagne generacije maslinovog moljca. Metodom otresanja preporučamo ustanoviti prisutnost pipa u krošnji.

Na zaraženim listovima paunovim okom (Spilocea oleagina) sada je jasno vidljiva fruktifikacija – pojava spora na licu lista. Važna je preventivna zaštita novog porasta u slijedećem razdoblju posebice do cvatnje. Prije oborina preporučamo preventivnu zaštitu novo izrasle lisne mase primjenom pripravaka na osnovi krezoksim-metila (trgovačkog naziva Stroby WG), tebukonazola  i  trifloksistrobina (trgovačkog naziva Nativo 75 WG) ili difenkonazola (trgovačkog naziva Difcor).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Profesinalni korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i tretiranu kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis