Obavijest voćarima! 25.03.2016.

Marelice  su u fazi  završetka cvatnje preporučujemo ponoviti  zaštitu od  uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa) zbog 20-ak i više litara kiše koja je pala u zadnjih četiri dana. Breskve i nektarine nalaze se u feno-fazi cvatnje.  Svakako primijenite protiv monilije  jedan od pripravaka: Difcor ,  Indar 5 EW, Teldor SC 500,  Nativo,  Switch 62,5 WG i Luna experience , ima dozvolu na breskvama.

Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka da obave tretiranje protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Jabuke i kruške  se nalaze u različitim fenofazama ovisno od položaja, a to su   feno faze D 3 – pojava cvjetova do  E-2 stadij ružičastog pupa  na jabukama i kruške u fenofazi E  pojava cvjetova.   Primijenite jedan  od pripravaka:  Chromodin  S-65,  Delan  700 WDG, Chorus  75 WG (dozvola samo na jabukama).

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis