Obavijest vinogradarima! 25.03.2016.

U zaleđu županije vinogradi se još uvijek nalaze u fazi mirovanja, a u priobalju i na otocima  u stadiju bubrenja ili vunastog pupa. Preporučujemo obaviti  preventivnu zaštitu uporabom  pripravaka na osnovi bakra usmjerenu protiv razvoja gljivice uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Uporabite jedan od navedenih pripravaka- Bordošku juhu 20 WP, Modru galicu, Champion 50 WG, Cuprablau Z, Kupropin,Nordox 75 WG ili Neoram WG.

Za zaštitu koja uključuje i suzbijanje prezimljujućih stadija štetnika, prednost dajemo kombinacijama bakrenih pripravaka s mineralnim uljima-Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, ili gotovim pripravcima-Plavo ulje ili Crveno ulje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača,ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis