Obavijest proizvođačima agruma 25.11.2015.

Proizvođači agruma  dužni su prema Naredbi NN ( 85/14) poduzimati mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe ( Ceratitis capitata, Wiedemann) na ugroženim područjima u RH. U  smislu ove naredbe to je područje Dubrovačko-neretvanske županije , a dolina rijeke Neretve je  područje od posebnog gospodarskog značaja.

Na ugroženim područjima  posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su provoditi higijenske mjere skupljanja svih otpalih plodova s tla te skupljanje oštećenih i drugih zaostalih plodova najkasnije u roku 24 sata nakon berbe. Glavne biljke domaćini sredozemne voćne muhe u smislu ove Naredbe jesu: mandarina, klementina, naranča, kaki, nešpula, smokva, jabuka,marelica, šljiva, breskva i nektarina, japanska šljiva i kruška.

Prikupljene plodove treba zbrinuti na način da se učinkovito unište ličinke sredozemne voćne muhe :

-skupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanje u zatvorenim vrećama najmanje 10 dana ili

-zakopavanjem plodova te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 cm

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija.

 

Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis