Obavijest proizvođačima ozimih žitarica! 23.10.2015.

Uslijed obilnih kiša koje su pale na području Ličko-senjske županije tijekom ovoga mjeseca, zadržavanje vode na tlu i otežani agrotehnički zahvati pomaknuli su optimalne rokove sjetve ozimih žitarica. Dani koji slijede bez kiše omogućit će obavljanje sjetve.

Dobro je znati da iako mogu biti prisutni, korovi ne nanose štetu usjevu ozimih žitarica sve do fenofaze busanja, a taj stadij nastupa oko 30-40 dana nakon sjetve.

Nakon sjetve, a prije nicanja ili neposredno nakon nicanja usjeva žitarica može se provesti zaštita od korova sa navedenim herbicidima:

TOLUREX 50 SC (klortoluron) – koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u ozimoj pšenici  i ječmu. Primjenjuje se poslije sjetve, a prije nicanja u količini 3-4 l/ha uz utrošak 300-400 l vode/ha.

HERBAFLEX (izoproturon+beflubutamid) – koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži u količini 2 l/ha uz utrošak 200-400 l vode/ha.

PENDIGAN 330 EC (pendimetalin) – koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova primjenom nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja usjeva (samo u usjevima koji su plitko posijani) u ozimoj pšenici, ječmu i raži u dozi 4 l/ha uz utrošak 170-200 l vode/ha.

Kod primjene u ozimim usjevima koji su posijani iza 30. studenog  ne primjenjivati nakon sjetve, a prije nicanja usjeva.

LEGATO PLUS (diflufenikan+izoproturon) – koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u mekim sortama ozime pšenice i ozimog ječma. Primjenjuje se poslije sjetve, a prije nicanja ili rano nakon nicanja u jesen ili u proljeće kad usjev razvije do 3 lista (do fenofaze 13 BBCH skala). Primjenjuje se u količini 1,25-1,75 l/ha uz utrošak 300 l vode/ha.

Ne koristiti na kosim erozivnim površinama, dreniranim površinama, na lakim pješčanim tlima i na tlima na kojima se zadržava voda!

LOGRAN 20 WG (triasulfuron) – koristi se u ozimoj pšenici i ječmu za suzbijanje širokolisnih korova u dozi 35-40 g/ha uz utrošak 100-400 l vode/ha.

Prema preporukama vlasnika rješenja o registraciji (Syngenta Crop Protection) može se radi proširenja spektra djelovanja na korove miješati preparat FILON 80 EC (3 l/ha) sa LOGRANOM 20 WG (37 g/ha).  Primjenjuje se prije nicanja do faze busanja.

ALISTER GRANDE (jodsulfuron+mezosulfuron+diflufenikan) – koristi se u ozimoj pšenici i pšenoraži. Doza primjene je 0,8-1 l/ha uz utrošak 200-400 l vode/ha. Primjenjuje se u jesen u stadiju razvoja 2-4 lista.

FILON 80 EC (prosulfokarb) – koristi se u ozimoj pšenici, ječmu, raži, pšenoraži za suzbijanje nekih travnih i širokolisnih korova. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja , ali samo ako je osigurana dobra pokrivenost sjemena (dubina sjetve najmanje 2-3 cm) ili nakon nicanja žitarica kada imaju razvijen najmanje jedan list, a najkasnije do ranog busanja (BBCH 11-21). Nedovoljno pokriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom. Doza primjene je 3-5 l/ha, utrošak vode je 300-400 l/ha.

Moguća je pojava fitotoksičnosti ili prorjeđenja sklopa ako se koristi kod kasne sjetve, na lakšim tlima ili na površinama na kojima se zadržava voda.

Moguća je pojava simptoma fitotoksičnosti prolaznog karaktera ili bez učinka na kvalitetu prinosa, ako nakon primjene padne jača kiša.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati!

Korisnici su također obavezni voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju slijedeći podaci: ARKOD parcela, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, tretirana kultura, trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, veličina površine i količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza ili koncentracija).

Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Podaci o registriranim SZB u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis