Obavijest proizvođačima uljane repice 23.09.2015.

Krajem prve dekade mjeseca rujna završavaju optimalni rokovi sjetve uljane repice na području SZ Hrvatske, ali iskustva iz nekih ranijih sezona (npr. 2011., 2012.) pokazuju da je uz povoljne jesensko-zimske vremenske uvjete moguć uzgoj ove kulture i tijekom kasnijih rokova sjetve (zadnja dekada rujna). U danima 4.-6. rujna o.g. na većini mjernih županijskih lokaliteta zabilježeno je od 23 do 33 mm kiše, što je uz optimalne temperature zraka omogućilo brzo klijanje i nicanje uljane repice. Nove oborine najavljuju se krajem ovog tjedna (moguće u petak i/ili subotu). Ovisno o rokovima sjetve na većini se polja usjevi ove kulture nalaze u stadiju kličnih listova ili u ranije posijanim rokovima već imaju razvijene prave listove!

Uljana repica je također pogodna za zelenu gnojidbu, vrijedna je pčelinja ispaša, idealna je "treća" kultura u dvopoljnom plodoredu kukuruz-ozima pšenica, te se može koristiti za zelenu krmu u svježem stanju ili kao silaža. Tijekom cijele vegetacije uljane repice, od momenta nicanja do same zriobe, prisutni su različiti neželjeni organizmi životinjskog podrijetla pa je potrebno stalno pratiti njihovu pojavu, brojnost i na vrijeme spriječiti ekonomske štete. U jesenskom razdoblju najznačajniji štetnici uljane repice su kupusni buhači, repičina osa listarica (Athalia colibri), repičin crveno-glavi buhač (Psylliodes chrysocephala) i pipa terminalnog pupa (Ceutorhynchus picitarsis). Ponekad pojavljuju još štete od puževa (npr. protekle 2014.), kupusne muhe, glodavca i divljači!

VAŽNO: Tretiranje sjemena uljane repice insekticidima iz skupine neonikotinoida (npr. imidakloprid, tiametoksam), koje se prvenstveno provodilo protiv štetnika ubrzo nakon nicanja (buhači) (a moglo je do 75 % smanjiti štete od repičine ose listarice), privremeno je zabranjena Uredbom Europske komisije od 24. svibnja 2013. zbog zaštite pčela! Stoga proizvođači uljane repice ujesen moraju redovito pratiti zdravstveno stanje mladih biljčice, prepoznati jesenske nametnike i prema potrebi poduzeti jesensko folijarno tretiranje dopuštenim insekticidima!

 

Tablica 1. Neki pripravci dopušteni za suzbijanje pojedinih štetnika uljane repice prema načelima integrirane zaštite bilja:

Nametnik
Djelatne tvari
Pripravci
Ograničenja
 
 
Repičina osa listarica
alfa-cipermetrin
Direct, Fastac 10 EC
Ovi pripravci spadaju u skupinu sintetskih piretroida i smiju se koristiti samo jednom u vegetaciji!
deltametrin
Decis 1.25 EC, Decide
lambda-cihalotrin
Karate Zeon, Karis MC
esfenvalerat
Sumialfa 5 FL
Repičine pipe*
tiakloprid & deltametrin
Proteus OD
Dozvoljen najviše 2x u sezoni!

*Pripravak Proteus OD je registriran u napoj zemlji za suzbijanje repičinih pipa (male, velike, komušarice) i mušice komušarice koje se javljaju u proljeće, ali njegova jesenska primjena suzbija buhače, pipu terminalnog pupa i osu listaricu!

 

Repičina osa listarica (Athalia colibri) je vrlo važan štetnik uljane repice koji se pojavljuje ujesen, a u našoj su zemlji zabilježene totalne štete na nezaštićenim usjevima. Odrasle ose tromo lete tik iznad usjeva pa se lako mogu uočiti. Ličinke ili pagusjenice su crno-sive boje, tamnije na hrptu nego na trbuhu, imaju 11 pari nogu, meko tijelo, a narastu do 2 cm. Ličinke se hrane lišćem uljane repice, razvoj im traje 10 do 20 dana, a čak 75 % ukupne količine hrane požderu u zadnja 3 dana svoga razvoja! Suzbijanje je potrebno ako se na svakoj drugoj biljci pronađe baker jedna pagusjenica ili oko 50 po kvadratnom metru. Za usjeve rijetkih sklopa ovako propisani pragovi štetnosti su manji. Svakako suzbijanje treba provesti dok su pagusjenice manje od 10 mm, dakle prije nego što naprave veće štete.

Početkom druge polovice mjeseca rujna o.g. dojavljene su u usjevima uljane repice na središnjem dijelu Županije prve štete od najopasnije vrste: pagusjenica repičine ose listarice. Ovisno o razvoju meteoroloških uvjeta tijekom zime 2015./16. proizvođačima uljane repice savjetujemo redovite tjedne i mjesečne preglede usjeva te prema uočenoj potrebi provoditi preporučene mjere zaštite!

mr. sc. Milorad Šubić, dipl. inž. agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis