Obavijest maslinarima! 02.09.2015.

Nastavno na obavijesti od 24.07., 04.08. i 20.08.2015., na kontrolnim punktovima i dalje bilježimo let maslinove muhe (Bactrocera oleae)  nižeg intenziteta. Preporučamo nastavak preventivnih tretiranja primjenom pripravka na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva Success bait). Preventivnim tretiranjima suzbijamo odrasli oblik muhe prije odlaganja jaja u plod.

U narednom razdoblju redovno pregledavati kretanje zaraze na plodu (pregled 100 plodova). Prag štetnosti za preventivnu metodu je ulov od 2 muhe tjedno na običnoj žutoj ploči i/ili 5 % napadnutih plodova (jaje+ ličinka).

Kurativno tretiranje (tretiranje širom) opravdano je kad zaraza ploda dosegne 10-15% (na 100 pregledanih plodova na 10-15 plodova vidljivo: odloženo jaje (klinasti ubod), zbrojeno s plodovima u kojima je vidljiv razvoj ličinke, zbrojeno s plodovima sa izlaznim otvorima) primjenom pripravaka na osnovi dimetoata  ili deltametrina. Dosizanje praga štetnosti za kurativna tretiranja varirati će ovisno o lokalitetu nasada i ovisno o do sada poduzetim mjerama zaštite. Insekticide primijeniti u doba dana kada pčele više ne lete a zatravljene maslinike prije aplikacije pokositi.

 

U tabeli pregled insekticida registriranih za maslinovu muhu:

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

KARENCA

 

 

spinosad+atraktant

SUCCESS BAIT

K 14

 

dimetoat

ROGOR 40 PERFEKTHION CALINOGOR CHROMGOR

 

                K 42

deltametrin

DECIS 2,5 EC

                K 7

deltametrin+ hranidbeni i seksualni mamac

ECOTRAP

mamce ukloniti 7 dana prije berbe

 

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis