Obavijest proizvođačima krumpira 19.08.2015.

U usjevu merkantilnog  krumpira koji su u fazi tehnološke zrelosti, a gdje su na nadzemnom dijelu biljke vidljivi simptomi zaraze plamenjačom (Phytophtora infestans), radi sprečavanje prijelaz bolesti sa nadzemnog dijela biljke na gomolje, te radi olakšane berbe krumpira, uništavanje nadzemnog dijela biljke (cime) može se provesti primjenom herbicida- desikanata.

Od desikanata se mogu koristiti:

Basta 15 SL – djelatna tvar glufosinat.  

Za kišovitog vremena potrebno je prije desikacije krumpira provesti mulčiranje cime. Ne koristite Basta 15 herbicid za desikaciju krumpira ako je proteklih pet dana palo puno oborina (30-40 mm) ili ako je najavljeno puno oborina te na tlima zasićenim vodom.

Koristi se u dozi 2,5-3 l/ha. Karenca 14 dana.

Reglon forte SL (4-5 l/ha), Diqua, Mission, Reglone 200 SL (4 l/ha)– djelatna tvar dikvat.

Djelatna tvar se vrlo brzo apsorbira u zelene dijelove biljke pa ga kiša već pola sata nakon primjene ne može isprati. Utrošiti 400-500 l vode po hektru. Karenca je 10 dana. Tri dana nakon primjene ne smije se ulaziti u tretirano polje. Krajnji rok djelovanja herbicida vidljiv je u razdoblju od 4 do 7 dana nakon primjene. Desikacija se ne smije obavljati ako je tlo izrazito suho tj. kada je kod krumpira došlo do gubitka turgora, jer može doći do oštećenja gomolja.

Desikante primijeniti za mirna vremena, jer su zabilježene velike štete od zanošenja sredstva vjetrom (drift) na netretirane parcele.

Prilikom primjene navedenih herbicida strogo se pridržavati preporuka proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis