Obavijest vinogradarima! 18.08.2015.

Obzirom na količine oborina koje su pale unazad 48 sati uputno je obaviti zaštitu protiv sive plijesni ( Botrytis cinerea).

Savjetujemo tretirati samo zonu grožđa i  samo sorte koje dozrijevaju kasnije, odnosno važno je da se karenca ispoštuje.

Karenca je najmanji broj dana koji mora proći od zadnjeg tretiranja do berbe.

U Hrvatskoj registraciju za suzbijanje sive plijesni imaju slijedeći botriticidi:

  • Switch WG ili Chorus WG ili Teldor WG ili Luna Privilege- svaki ima karencu 21 dan
  • Pyrus 400 ili Cantus DF- svaki ima karencu 28 dana

Obzirom na obavezu pridržavanja načela integrirane zaštite važno je pratiti ograničenja za upotrebu vezano uz svaki fungicid i insekticid, a koja su naznačena na etiketi svakog preparata i u „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa“.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

                                                                                                             
Martina Borić dipl.ing.agr.
Martina.Boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis