Aminokiseline i njihova uloga u rastu i razvoju biljaka

Svaka kultura za potrebe svog rasta i razvoja ima određene zahtjeve za vodom, određene minimalne i maksimalne temperature koje podnosi, određene količine hranjiva (gnojiva) koje su joj potrebne i određene maksimalne količine pesticida koje po tretiranju može podnijeti. Sve što prelazi te optimalne uvijete za biljku, nepovoljno djeluje na rast i razvoj i dovodi biljku do stresa.

Ne postoji kultura koja raste u savršenim uvjetima.

Zadnje dvije godine svjedoci smo klimatskih prilika koje bi lako mogli nazvati krajnostima, pogotovo u pogledu temperatura i vlage. Prošla 2014. godina bila je puna vlage. Kiša nije prestajala padati, a temperature su, za biljke, u najosjetljivijim fazama jako oscilirale. Ova godina 2015. drugi je ekstrem kada nedovoljna količina kiše i previsoke temperature dovode biljku do stresa.

U intenzivnoj proizvodnji uzgajaju se visokoprinosne kulture, gdje je važna kvaliteta, a tim se načinom uzgoja dodatno iscrpljuju biljke. No neovisno da li se biljke uzgajaju u intenzivnoj proizvodnji ili za vlastite potrebe biljke u ekstremnim vremenskim prilikama teže uspijevaju bez naše pomoći.

Brojnim je pokusima utvrđeno da u takvim situacijama biljkama možemo pomoći dodavanjem aminokiselina.

Aminokiseline kao sastavni dio proteina imaju vrlo važnu ulogu kako u izgradnji stanice, tako i u procesima u biljnoj stanici. Postoji 20 aminokiselina koje sudjeluju u biološkim ciklusima biljke, te svaka od njih ima svoju specifičnu funkciju. Neke sudjeluju u vodenom balansu, neke pojačavaju staničnu stjenku, neke pomažu u formiranju biljnih tkiva, neke stimuliraju fotosintezu, neke usporavaju proces starenja, a zajednička uloga im je pozitivan utjecaj na fiziološke aktivnosti i snagu biljke.

Biljke, za razliku od životinja, imaju sposobnost same sintetizirati aminokiseline iz slobodnih elemenata u zemlji. Za tu im je sintezu potrebna velika količina energije, pa u stresnim situacijama kao što su suša, mraz, tuča, visoke temperature, jaki vjetrovi, sinteza bude smanjena ili onemogućena.

Dodavanjem pripravaka koji sadrže aminokiseline u strasnim situacijama i u situacijama kada biljka ima veću potrebu za aminokiselinama (intenzivni vegetativni porast i formiranje i rast plodova), dolazi do ubrzanog oporavaka i uspostavljanja povoljnih uvjeta za rast i razvoj biljke.

Većina pripravaka koji se koriste kao biostimulatori za biljke sadrže L-a aminokiseline biljnog porijekla koje su biološki aktivne u biljkama i biljka ih brže usvaja.

Aminokiseline se koriste folijarno, uz pridržavanje uputa na etiketi svakog proizvoda. Ovaj način primjene je najbolji za biljku jer aminokiseline direktno putem lista ulaze u biljku, te pospješuju fotosintezu, respiraciju, sintezu proteina, sintezu ugljikohidrata, dovode biljku u optimalne uvijete za rast i razvoj, stimuliraju ukorjenjavanje, povećanje plodova, cvatnju. Pripravke kao Drin, AminoVital, AlgoVital, Alkosol, Megafol možete pronaći u specijaliziranim poljoprivrednim ljekarnama.

Borić Martina, dipl. ing. agr.
stručni savjetnik za zaštitu bilja

Pripremi za ispis