Obavijest građanima! 08.07.2015.

U Hrvatskoj je prema propisima Ministarstva, još 2007 g. donesena naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije. Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta ( oranice, livade, vrtovi, šuma, lovišta…) dužni su po toj naredbi provoditi mjere uklanjanja ambrozije( ili limundžika ili partizanke), Ambrosia artemiisifolia u cilju njenog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja.

Ambrozija je jednogodišnja biljka koja pripada biljnoj porodici Asteraceae. Kao invanzivna vrsta je unesena u Europu. Nanosi velike štete zahvaljujući bujnoj vegetacijskoj masi i lako „ uguši“  uzgajane kulture i time direktno utječe i na kvalitetu i na smanjenje prinosa uzgajanih kultura.

Ambrozija stvara velike količine polena, za koji se smatra da je jedan od najjačih alergena. Ambrozija cvate od srpnja do rujna, a sjeme zrije od rujna do listopada.

Protiv ambrozije se mogu primijeniti sljedeće mjere:

– agrotehničke-pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture…

– mehaničke-međuredna kultivacija,, okopavanje, plijevljenje i čupanje cijele biljke

– kemijske mjere

Zrinka Krpan-Buić, dipl.ing.agr
e-mail: zrinka.krpan.buic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis