Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća 16.06.2015.

Proteklih deset dana zabilježen je intenzivan let breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatela). Oštećenja ovih štetnika pogoduju razvoju truleži ploda (Monilinia sp.) breskve.

Za suzbijanje breskvinog savijača na breskvi dozvoljeni su Coragen 20 SC (karenca 14 dana), Affirm i Runner (karenca 7 dana).

Na lokalitetima stradalima od tuče veću važnost treba dati suzbijanju truleži ploda koštićavog voća (Monilinia sp.) jer su oštećenja na plodu ulazno mjesto za ovog patogena.  

Za suzbijanje truleži moguća je primjena fungicida: Teldor 500 SC (karenca 3 dana), Indar EW (karenca 3 dana) ili Signum*, Nativo*, Difcor, Switch*, Chorus* (karenca im je 7 dana). Od 2015. godine za suzbijanje monilijskih truleži i pepelnice na breskvi registriran je pripravak Luna experience SC (karenca je 3 dana).

Pripravci Indar i Nativo registrirani su i za suzbijanje pepelnice breskve.

*Registrirani za tretiranje nektarina.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Suzana Slovic, dipl. ing. agr.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis