Obavijest maslinarima 08.06.2015.

Pregled registriranih insekticida za primjenu na maslini prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) na dan 08.06.2015.godine.

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

KARENCA

 

 

OGRANIČENJA

 

Bacilllus thuringiensis subsp. Kurstaki

BATURAD WP

maslinin moljac
(Prays oleae)

 

maksimalni broj tretiranja u sezoni 2

Bacilllus thuringiensis subsp. Kurstaki

BIOBIT WP

maslinin moljac
(Prays oleae)

K 7

maksimalni broj tretiranaja u sezoni 2

dimetoat

ROGOR 40

maslinin moljac (Prays oleae); maslinina muha (Bactocera oleae);maslinin svrdlaš (Rhynchites cribripennis)

K 42

maksimalni broj tretiranja u sezoni 3

dimetoat

PERFEKTHION

maslinin moljac (Prays oleae); maslinina muha (Bactocera oleae);

K 42

maksimalni broj tretiranja u sezoni 3

dimetoat

CALINOGOR

maslinin moljac (Prays oleae); maslinina muha (Bactocera oleae);

K 42

maksimalni broj tretiranja u sezoni 3

dimetoat

CHROMGOR

maslinin moljac (Prays oleae); maslinina muha (Bactocera oleae);

 

K 42

maksimalni broj tretiranja u sezoni 3

deltametrin

DECIS 2,5 EC

maslinin moljac (Prays oleae); maslinina muha (Bactocera oleae)

K 7

maksimalni broj tretiranja u sezoni 3

deltametrin+ hranidbeni i seksualni mamac

ECO-TRAP

maslinina muha (Bactocera oleae)

mamce ukloniti 7 dana prije berbe

 

spinosad+

atraktant

SUCCESS BAIT

maslinina muha(Bactocera oleae)

 

K 14

 

parafinsko ulje

BIJELO ULJE

štitaste uši

 

maksimalni broj suzbijanja u sezoni 2;najkasnije do kraja srpnja

parafinsko ulje

MINERALNO SVIJETLO ULJE

štitaste uši

 

maksimalni broj suzbijanja u sezoni 2

azadiraktin

NEEMAZAL-T/S

maslinin moljac
(Prays oleae);
trips (Thysanoptera)

 

NAPOMENA: dozvola u hitnim situacijama registracija važi do 17.07.2015.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB  su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je  zbrinuti na propisan način.

 

Karmen Karlić, dipl. ing. agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis