Obavijest voćarima! 01.06.2015.

Od zadnje preporuke prošlo je 10-tak dana. U međuvremenu je pala značajna količina oborina i isprala zaštitna sredstva s voćaka. Neophodno je stoga ponoviti zaštitu voćnjaka protiv najznačajnijih bolesti.

Proizvođačima jezgričavog voća (jabuka, kruška) preporuča se zaštita nasada protiv krastavosti ili fuzikladija (Venturia spp.) kombinacijom sistemičnog i kontaktnog pripravka.

Od sistemičnih pripravaka koristiti Systhane 24E, Bellis, Difcor, Indar 5 EW, Anvil 5, Score ili Zato plus WG.

Od kontaktnih pripravaka koristiti Antracol WP 70, Dithane, Polyram ili Mankozeb

Navedeni sistemični pripravci imaju efikasno djelovanje i na pepelnicu jabuka (Podosphaera leucotericha).

U nekim voćnjacima zamijećena je značajna prisutnost crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Ako se pregledom voćaka utvrdi njegova prisutnost zaštitu obaviti jednim od slijedećih akaricida: Mitac-20, Tronic-20, Acarstin, Vertimec ili Demitan.

Vlasnicima nasada šljiva savjetuje se preventivna zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) jednim od slijedećih pripravaka: Merpan 80 WDG, Captan 50 ili Kastor.

Proizvođačima višanja savjetujemo zaštitu njihovih nasada protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Chromodin, Captan ili Anvil 5 + Stoper

Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača poput: Inex, Citowett, Sandovit, Trend 90, Etalfix Pro, Ranman activator ili mineralno svijetlo ulje.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl. inž. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis