Sortne pokuse ratarskih kultura u Međimurskoj županiji obišli savjetodavci iz okolnih Županija

Cilj radionice je prezentacija sortnog pokusa ozime pšenice, hibridnog ozimog ječma i uljane repice uz preporučenu agrotehniku. Sve prikazane pokusne parcele su pod stručnim nadzorom kolegice Suzane Pajić, više stručne savjetnice za ratarstvo.

Radionica se sastojala od dva dijela. Najprije je kolegica Suzana Pajić na pokusnim parcelama prisutne kolege upoznala s primijenjenom agrotehnikom i razlikama između sorata/hibrida u istim poljskim uvjetima.

Nakon obilaska pokusnih parcela prezentirani su rezultati sortnog pokusa pšenice iz prošle vegetacije, postignuti prinosi i kvaliteta, te prikaz do sada provedenih agrotehničkih mjera i vremenskih uvjeta u vegetacijskoj sezoni 2014/2015 kod 31 sorte pšenice.

Na radionici je sudjelovalo 12 savjetnika ratarske specijalnosti, 7 savjetnika zaštite bilja i 2 kolegice na stručnom osposobljavanju. Stručne prezentacije i značaj radionice za daljnji rad ocijenjeni su prosječnom ocjenom 4,75 a organizacija radionice prosječnom ocjenom 4,67.

mr. sc. Tatjana Međimurec
viša koordinatorica za ratarstvo

Pripremi za ispis