Dan polja pivarskog ječma

U Novoj Gradiški je 27. svibnja 2015. godine održan Dan polja pivarskog ječma na kojem je nastavljena uspješna suradnja Savjetodavne službe Ispostava Nova Gradiška, PP Kompleksa d.o.o. Nova Gradiška i njihovih kooperanata.

Dan polja pivarskog ječma obilježen je na 2 lokacije.

Prva lokacije je u središtu tvrtke gdje su održana 3 predavanja o pivarskom ječmu i to na teme:

  1. Proizvodnja pivarskog ječma u sezoni 2014. i 2015. Predavač dipl. ing. Antun Krmpotić
  2. Vrijeme od listopada 2014. do travnja 2015. u Novoj Gradiški predavač mr. sc. Dražen Kaučić
  3. Proizvodnja i uporaba ječma te obilježja proizvodnje ječma vegetacijske 2014/15. god. predavač dr.sc. Alojzije Lalić

Nakon zanimljivih predavanja krenulo se u obilazak pokusnih polja PP Kompleksa d.o.o. gdje su viđene različite sorte pivarskog ječma i stanje u kojem se nalaze uslijed svih klimatskih promjena u proteklom periodu.

Prema viđenom stanje je zadovoljavajuće, te se očekuju dobri i kvalitetni prinosi pivarskog ječma u 2015. godini, ako ne dođe do nekih nepredviđenih klimatskih poremećaja i nepogoda.

Dan polja pivarskog ječma je bila i prigoda da se okupe kooperanti PP Kompleksa d.o.o. i da iznesu svoja zapažanja u proizvodnji ove ratarske kulture, ali i da izraze svoje zadovoljstvo na uspješnoj suradnji sa PP Kompleksom d.o.o. iz Nove Gradiške

Juraj Ostoić, dipl. ing. agr., stručni suradnik

Pripremi za ispis