Obavijest voćarima! 28.05.2015.

Proteklih  5 dana  obilježilo je nestabilno vrijeme,praćeno  oborinama  koje su stvorile  uvjete za   infekcije  uzročnikom  krastavosti  jabuka (Venturia inaequalis). Uz redovito praćenje zdravstvenog stanja, a čim to vremenske prilike dozvole,u ovom tjednu preporučujemo  obavljanje još jedne  zaštite  uporabom organskih fugicida iz prethodnih preporuka  ( Indar  5 EW, Difcor, Domark 40 ME ili Score), vodeći računa o broju tretiranja pojedinim pripravcima.

I dalje je potrebno pratiti let  jabučnog savijača (Cydia pomonella), a po potrebi , za zaštitu od lisnih uši  primijeniti insekticid  Pirimor 50 WG,Mospilan 20 SP,Teppeki 500 WDG ,Confidor SL 200 ili Boxer 200 SL.
Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način.
 
Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                           mr.sc Ivana Župić
e-mail: Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis