Obavijest proizvođačima krumpira 05.05.2015.

Nakon nicanja krumpira za zaštitu od uskolisnih i širokolisnih korova odabrati za primjenu jedan od herbicida.

Herbicidi Sencor WG 70, Metriphar WG, Scorpio 70 WG, Senior WP, Senat WG, Metro ili Mistral 70 WG (metribuzin) suzbijaju širokolisne i neke uskolisne korove. Primjenjuju se u dozi  0,5-0,75 kg/ha. Primjena nije dozvoljena za sortu Jaerla i druge izrazito rane sorte krumpira. Karenca je 42 dana.

Jegodišnje i višegodišnje uskolisne korove suzbijaju:

Fusilade forte (fluazifop-p –butil, 0,8-2 l/ha, K – 42 dana)

Leopard 5 EC, Taris EC, Gepard 050 EC, Pantera QT (kizalofop-etil, 0,5-4 l/ha,  K – OVP (77 dana)

Focus ultra (cikloksidim, 1-4 l/ha, K-56 dana)

Select super (kletodim, 0,8-2 l/ha, K- 49 dana)

Tarot 25 DF, Sorghum, Titan (rimsulfuron, 30-60 g/ha, K- 42 dana, nije dozvoljen u ranim sortama). Sredstva na osnovi djelatne tvari rimsulfurona koristiti uz dodatak 0,2% okvašivača Trenda ili nekog drugog okvašivača. Mogu se primijeniti u kombinaciji sa sredstvima na osnovi metribuzina (Sencor WG 70, Metriphar WG, Scorpio 70 WG, Senior WP…). Ne koristiti u ranim sortama krumpira.

Širokolisne korove suzbijaju herbicidi na osnovi bentazona:

Basagran  Super ili Basagran 480 (K- 42 dana, 1,5-2,0 l/ha). Viša relativna vlaga zraka i temperatura pojačavaju učinkovitost pripravka. Nakon primjene ne smije padati kiša barem 6 sati. Ne prskati pri jakim rosama zbog mogućeg ispiranja. Mogu se primijeniti i u split aplikaciji u intervalu 10-15 dana.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura. Primijeniti herbicide koji su dozvoljeni za upotrebu u integriranoj proizvodnji krumpira na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis