Obavijest proizvođačima jabuke! 24.04.2015.

Od posljednje preporuke proteklo je sedam dana , a za dane vikenda najavljene su oborine. Preventivnu zaštitu nasada jabuke potrebno je izvršiti prije  najavljenih oborina protiv gljivice uzročnika krastavosti jabuke  (Venturia inaequalis) . Nekim od organskih fungicida; Star 80 WP, Dithane M 45, Dithane DG neotec, Pinozeb M 45, Mankonor,  Delan 700 WDG, Cadillac 80 WP, Pyrus SC 400, Chorus 75 WG.

U nasadima jabuka, gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) primijeniti pripravke  iz skupine strobilurina:  Zato 50 WG, Stroby DF,Tercel WG (krastavost i pepelnica)  uz mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka. Navedene pripravke potrebno je primijeniti prije kiše.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja,a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na  web adresi: http://fis.mps.h/trazilicaszb/.                                                             

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis