Obavijest vinogradarima! 15.04.2015.

Većina vinove loze u fazi je vunastog pupa fenofaza B,no ima i vinograda gdje zbog hladnijeg razdoblja još nije krenulo buđenje vegetacije.

Prognostičari najavljuju naredno razdoblje sa višim dnevnim temperaturama što će dovesti do značajnijeg bujanja vegetacije vinove loze.

Krajem tjedna planiraju se oborine i nešto niže temperature  pa očekujemo i štete od lozinih grinja, čije intenzivno hranjenje počinje bubrenjem i otvaranjem pupova.

Bubrenjem i otvaranjem zimskih pupova može uz određenu količinu oborina doći do zaraze crnom pjegavosti Phomopsis viticola.

Slijedom toga, preporučuje se vinogradarima obaviti zaštitu protiv crne pjegavosti i lozinih grinja ( Calepitrimerus vitis i Colomerus vitis).

Registrirani preparati za suzbijanje crne pjegavosti

Djelatna tvar

Sredstvo

koncentracija

Bakar +mineralno ulje

Crveno ulje

2-3% do fenofaze C

Metiram

Polyram DF

0,2%

Bakrov hidroksid

Cuprablau Z

0,3-0,35%

Ditianon

Delan 700 WDG

0,05%

Propineb

Antracol WG 70

0,2%

Mankozeb

Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Dithane DG neotec, Pinozeb, Mankozeb

0,2-,025%

Za lozine grinje u Hrvatskoj registraciju ima jedino Demitan u količini od 0,5 l/ ha ( 0,075 %).

Osim navedenih štetnika i bolesti, u vinogradima koji su prošle godine imali značajniji napad pepelnice, potrebno je obaviti zaštitu nekim od sumpornih preparata kao što su Chromosul 80, Kossasn WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80, Thiovet jet, Kalinosul 80 WG, Sulfolac 80 WG u koncentraciji 0,3-0,5%. Osim što suzbijaju pepelnicu, navedeni pripravci pokazuju određeno sporedno djelovanje na lozine grinje šiškarice.

Sumporni preparati i mineralna ulja ne smiju se miješati!

Prijašnjih godina bilo je i napada od lozinih pipa i gusjenica grba korak ( Peribathodes rhomboidaria).

Preporuča se pratiti nasade i ovisno o intenzitetu napada krenut u suzbijanje. Prag štetnosti gusjenica grba korak je 2-3 pojedena pupa po dužnom metru ( po jednom lucnju).

Zaštitu provesti prije najavljenih oborina i za mirna vremena.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

                                                                                                              Martina Borić dipl.ing.agr
Martina.Boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis