Druga isplata IPARD sredstava uz pomoć Savjetodavne službe

Cjelokupna projektna dokumentacija potrebna za realizaciju projekta napravljena je uz pomoć djelatnice Savjetodavne službe Međimurske županije i knjigovodstvenog servisa korisnika.

OPG Posedi Krešimir nalazi se na brežuljkastom području Gornjeg Međimurja koje se bavi proizvodnjom mlijeka (do 30 mliječnih krava) i tovom junadi (20 junadi godišnje) te proizvodnjom ratarskih i krmnih kultura koje se uglavnom koriste za hranidbu mliječnih krava i ostalih goveda. Kako bi poboljšao radni kapacitet i produktivnost rada te osigurao kvalitetniju obradu zemljišta i sigurniji i lakši rad na OPG-u, investiralo je u kupnju traktora i 4-redne sijačice za kukuruz. Projekt je prijavljen u travnju 2013., prošao administrativnu kontrolu i kontrolu poslovnog plana od strane APPRRR-a nakon čega je svibnju 2014. dodijeljena odluka o dodjeli IPARD sredstava  unutar mjere 101. Krajem studenoga  investicija je bila završena te je početkom prosinca 2014. predan zahtjev za isplatu IPARD sredstava. Nakon provedene administrativne kontrole i financijske kontrole zahtjeva za isplatu i tražene dokumentacije, APPRRR također je provela i kontrolu na terenu. Na obostrano zadovoljstvo korisnika i mene (djelatnice Savjetodavne službe MŽ) projekt je završen te je krajem veljače 2015., po odluci o isplati, Posedi Krešimiru isplaćena IPARD potpora u visini 50 % prihvatljivih troškova investicije.

Razdoblje od prijave projekta do isplate sredstava doista se odužilo, međutim uz upornost, rad i dobru suradnju projekt je uspješno završen. OPG Posedi zasigurno će u budućnosti uz nabavu navedene mehanizacije i opreme lakše napredovati i razvijati se te biti konkurentniji na sve zahtjevnijem tržištu. Pošto je Hrvatska ravnopravna članica EU, preko mjera ruralnog razvoja (naročito mjere 4, i mjere 6) u okviru Programa ruralnog razvoja 2014-2015. poljoprivredna gospodarstva mogu ostvariti potpore iz EU fondova te na taj način unaprijediti svoje poslovanje i poboljšati poziciju na tržištu.

 

Ljiljana Kocen, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis