Ipard

Ipard, Vijest

Druga isplata IPARD sredstava uz pomoć Savjetodavne službe

Cjelokupna projektna dokumentacija potrebna za realizaciju projekta napravljena je uz pomoć djelatnice Savjetodavne službe Međimurske županije i knjigovodstvenog servisa korisnika.

OPG Posedi Krešimir nalazi se na brežuljkastom području Gornjeg Međimurja koje se bavi proizvodnjom mlijeka (do 30 mliječnih krava) i tovom junadi (20 junadi godišnje) te proizvodnjom ratarskih i krmnih kultura koje se uglavnom koriste za hranidbu mliječnih krava i ostalih goveda. Kako bi poboljšao radni kapacitet i produktivnost rada te osigurao kvalitetniju obradu zemljišta i sigurniji i lakši rad na OPG-u, investiralo je u kupnju traktora i 4-redne sijačice za kukuruz. Projekt je prijavljen u travnju 2013., prošao administrativnu kontrolu i kontrolu poslovnog plana od strane APPRRR-a nakon čega je svibnju 2014. dodijeljena odluka o dodjeli IPARD sredstava  unutar mjere 101. Krajem studenoga  investicija je bila završena te je početkom prosinca 2014. predan zahtjev za isplatu IPARD sredstava. Nakon provedene administrativne kontrole i financijske kontrole zahtjeva za isplatu i tražene dokumentacije, APPRRR također je provela i kontrolu na terenu. Na obostrano zadovoljstvo korisnika i mene (djelatnice Savjetodavne službe MŽ) projekt je završen te je krajem veljače 2015., po odluci o isplati, Posedi Krešimiru isplaćena IPARD potpora u visini 50 % prihvatljivih troškova investicije.

Razdoblje od prijave projekta do isplate sredstava doista se odužilo, međutim uz upornost, rad i dobru suradnju projekt je uspješno završen. OPG Posedi zasigurno će u budućnosti uz nabavu navedene mehanizacije i opreme lakše napredovati i razvijati se te biti konkurentniji na sve zahtjevnijem tržištu. Pošto je Hrvatska ravnopravna članica EU, preko mjera ruralnog razvoja (naročito mjere 4, i mjere 6) u okviru Programa ruralnog razvoja 2014-2015. poljoprivredna gospodarstva mogu ostvariti potpore iz EU fondova te na taj način unaprijediti svoje poslovanje i poboljšati poziciju na tržištu.

 

Ljiljana Kocen, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Ipard, Vijest

Uz pomoć Savjetodavne službe Međimurske županije isplaćena prva IPARD sredstava za nabavu mehanizacije

OPG Posedi Zdravko iz Bogdanovca, je manje OPG-o koje se bavi svinjogojstvom (krmače + tov svinja) te proizvodnjom hrane za svoje životinje na 14ha. Kako bi poboljšao radni kapacitet i produktivnost rada te osigurao kvalitetniju obradu zemljišta i sigurniji i lakši rad na OPG-u, investirao je u kupnju traktora i cisterne za odvoz gnojovke. Nakon prijave projekta u travnju 2013., administrativne kontrole i kontrole poslovnog plana od strane APPRRR-a, korisnik je u srpnju 2014. dobio odluku o dodjeli IPARD sredstava u sektoru svinjogojstvo, unutar mjere 101, nakon koje je krenuo u nabavu navedene mehanizacije. Krajem listopada investicija je bila završena te je u studenom 2014. predan zahtjev za isplatu IPARD sredstava. Nakon provedene administrativne kontrole i financijske kontrole zahtjeva za isplatu i tražene dokumentacije, također je provedena i kontrola na terenu. Na obostrano zadovoljstvo korisnika i mene (djelatnice Savjetodavne službe MŽ) koja sam pomagala u pripremi projektne dokumentacije od početka pa do završetka projekta, APPRRR je sredinom siječnja 2015., po odluci o isplati, isplatila Posedi Zdravku IPARD potporu u visini 50 % prihvatljivih troškova investicije.

Ovo je samo primjer da uz dobar projekt, trud ,dobru suradnju i upornost, i manja poljoprivredna gospodarstva koja žele unaprijediti svoju proizvodnju mogu ostvariti potporu iz EU fondova, naročito sada kada smo članica EU i ravnopravni korisnici nadolazećih mjera ruralnog razvoja u okviru Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2015.-2020.

Ljiljana Kocen, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Uz pomoć savjetodavne službe u Međimurju potpisan drugi ugovor o dodjeli IPARD sredstava

Posedi Zdravko je nositelj OPG-a koji se prijavio na natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa, za mjeru 101 u travnju 2013. Nakon obrade prijave i provedene terenske kontrole od strane Agencije za plaćanja, dobio je odluku o dodjeli IPARD sredstava te je konačno potpisan IPARD ugovor između navedenih stranki, nakon čega OPG Posedi Zdravko može krenuti u nabavu traktora i cisterne za gnojnicu. 

Postupak prijave projekta na natječaj, izrade projektne dokumentacije, kompletiranje te dopuna iste proveden je uz pomoć djelatnice Savjetodavne službe Ljiljane Kocen i knjigovodstvenog ureda navedenog OPG-a.

Savjetodavna služba će i dalje pomagati u realizaciji i provođenju projekta sve do isplate IPARD sredstava navedenom korisniku te ga stručno savjetovati u cilju poboljšanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje na svom poljoprivrednom gospodarstvu.

Ljiljana Kocen, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Odluka o dodjeli sredstava IPARD programa za PG Posedi Krešimira iz Međimurja

Na natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa, za mjeru 101 Posedi se prijavio u travnju 2013. U odnosu na ukupnu vrijednost planiranog ulaganja, odobreni iznos prihvatljivog ulaganja od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 85,7 %. Na PG-u Posedi očekuju da će ostvariti 50 % potpore u odnosu na prihvatljiva ulaganja.
Postupak prijave projekta na natječaj, izrade projektne dokumentacije, kompletiranje te dopune iste proveden je uz pomoć djelatnice Savjetodavne službe Ljiljane Kocen i knjigovodstvenog servisa korisnika. Također, u provođenju projekta pomogao je i mr. sc. Robert Črep, rukovoditelj Odsjeka za ruralni razvoj i EU programe.
Navedenog korisnika Savjetodavna služba pratit će i u daljnjem tijeku provođenja projekta sve do isplate IPARD sredstava te stručno savjetovati u cilju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje.

Ljiljana Kocen, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Odluka o dodjeli sredstava iz IPARD programa OPG-u Siladić Marijana

Odlukom od strane APPRRR, Marijan Siladić iz Velike Črešnjevice ostvaruje pravo korištenja sredstava iz IPARD programa u planiranom iznosu za kupovinu poljoprivredne mehanizacije i poljoprivredne opreme unutar sektora mljekarstva i mjere: “Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice”.
OPG Marijana Siladića tradicionalno se bavi proizvodnjom mlijeka i unatrag desetak godina povećali su kapacitetet na 50 muznih krava, izgradivši staju za muzne krave i junice te izmuzište iz vlastitih sredstava. Nakon pozitivne Odluke slijedi potpisivanje Ugovora između APPRRR i Marijana Siladića a potom se može krenuti u ralizaciju ulaganja tj. kupovinu planirane poljoprivredne mehanizacije i opreme.
Prijavu na 9. IPARD natječaj, Marijan Siladić podnio je uz pomoć stručnih savjetnika Savjetodavne službe, Odsjeka za ruralni razvoj i EU programe: Ljubice Kravarščan, dipl. ing. agr. i mr. sc. Roberta Črepa, rukovoditelja Odsjeka, u okviru projekta operativne pomoći obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u prijavi manjih projekata na IPARD mjeru 101.

Siladi___odluka_web.jpg

 

Ljubica Kravarščan, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik

Odluka o dodjeli sredstava iz IPARD programa za klijenta Savjetodavne službe

Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 544.888,00 kn dok vrijednost očekivane potpore iznosi 272.444,00 kn. Iznos potpore iz IPARD programa predstavlja 50 % od ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja. Kroz cijeli postupak definiranja, izrade, prijave te dopune projekta na IPARD natječaj, korisniku je pružena savjetodavna i stručna potpora djelatnika Savjetodavne službe. Navedenog korisnika Savjetodavna služba će pratiti sve do isplate sredstava. Na ovom projektu sudjelovali su Nada Matić i Robert Črep.

Timskim radom ostvareni su vidljivi i mjerljivi rezultati na zadovoljstvo korisnika i navedenih djelatnika Savjetodavne službe.

ipard_16_4.jpg

Nada Matić dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

mr. sc. Robert Črep
rukovoditelj Odsjeka za
ruralni razvoj i EU programe

Odluka o dodijeli sredstava iz IPARD programa za klijenta Savjetodavne službe

Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 588.431,02 kn dok vrijednost očekivane IPARD potpore iznosi 294.215,51 kn. Kroz cijeli postupak definiranja, izrade i prijave projekta na IPARD natječaj, korisniku je pružena savjetodavna i stručna potpora djelatnika Savjetodavne službe. Na ovom projektu sudjelovali su kolege Slavko Kopilović, Tanja Lasić Jašarević, Ljiljana Kocen, Andrea Ćosić i Robert Črep.

Timskim radom ostvareni su vidljivi i mjerljivi rezultati na zadovoljstvo korisnika i svih navedenih djelatnika Savjetodavne službe.

ipard_25_2.jpg

mr. sc. Robert Črep
rukovoditelj Odsjeka za
ruralni razvoj i EU programe

Ipard, Vijest

LAG-ovi kao nositelji razvoja ruralnih zajednica

U okviru provedbe Mjere 202 IPARD-a seminar je održan prvenstveno za predstavnike LAG-ova kojima su odobrena sredstva na prvom natječaju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iako su informacije bile vrlo vrijedne i za LAG-ove koji su se javili na 2. krug IPARD natječaja.

Cilj seminara bio je okupiti sve predstavnike LAG-ova koji su prošli na natječaju te im pružiti što više informacija o mogućnostima pokretanja i financiranja aktivnosti za provedbu lokalnih razvojnih strategija, načinima aktiviranja članova LAG-a te primjerima dobrog upravljanja udrugama. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede govorili su o tome kako vide ulogu LAG-ova u ruralnom i regionalnom razvoju Hrvatske te o smjernicama za novo programsko razdoblje 2014.-2020. koje LEADER-u daje još veći značaj a pred LAG-ove postavlja sasvim konkretne zadatke programiranja i provedbe LRS. To uključuje i znatna financijska sredstva koja će LAG-ovima biti na raspolaganju preko 5 nacionalnih podmjera LEADER programa a za ovu svrhu predviđeno je 2,5% od ukupnih sredstava RR RH. Preko jedne od podmjera LAG-ovi će usmjeravati sredstva na lokalne projekte (odabirom i kandidiranjem projekata) slijedom ciljeva i mjera svoje LRS.

U ovom trenutku jedno od najvećih pitanja, međufinanciranje za odobrene LAG-ove ima vrlo izgledno rješenje posredstvom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, koja je pokazala veliko razumijevanje za ovaj nepremostivi problem za LAG-ove koje njihove JLS nisu u stanju financirati. U tom smislu razmišlja se i o osnivanju Banke za društveni razvoj.

Čula su se neka vrlo praktična iskustva i preporuke konzultanata za što bolje organiziranje LAG-a, animiranje članova, kreiranja i provedbe LRS.

Sudionici su dobili i praktične informacije o financijskom poslovanju udruga i prijedlogu izmjena Zakona o udrugama. Vrlo interesantni su bili primjeri funkcioniranja dva uspješna LAG-a: LAG Laura i LAG Vallis Collapis čiji rad inspirira ostalih 59 do sada registriranih LAG-ova u Republici Hrvatskoj.

Ljubica Kravarščan, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik

Ipard, Vijest

LEADER za ruralno područje

U Republici Hrvatskoj, u okviru predpristupnog programa IPARD predviđena je Mjera 202  nazvana LEADER, a služi upravo financiranju LAG-ova preko kojih se provode LEADER načela. Ove godine u veljači, po prvi puta bio je raspisan natječaj za Mjeru 202, podmjeru pod nazivom „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ a očekuje se još barem jedan natječaj tijekom 2013.

Reformom strukturnih fondova 1987. godine uveden je koncept “Inicijativa zajednice” – koji je omogućio EU Komisiji osiguranje posebnih sredstava za mjere od posebnog interesa za Zajednicu – između ostalih i za inicijativu LEADER koja je pokrenuta 1991. Prije svega treba pojasniti neke pojmove jer takvog su karaktera da ih je teško jednom riječju dovoljno dobro definirati pa tako kada govorimo o ruralnom prostoru to nikako ne podrazumijeva samo poljoprivredni ili seljački dio prostora.

leader_01.JPG
Slika: Marija Ševar

Ruralno područje: zapravo nema jasne zemljopisne podjele područja niti popisa/definicije ruralnog stanovništva ali možemo navesti univerzalna obilježja ruralnog područja (prema Ashley i Maxwell, 2001.) a to su:

 • Prostor gdje ljudske naseobine i infrastruktura zaposjedaju manji dio krajolika;.
 • Prostor u kojemu prirodni okoliš obilježavaju livade, šume, planine ili pustinje;
 • Manja naselja (prosječno od 5-10.000 stanovnika);
 • Prostori u kojima većina ljudi radi na obiteljskim domaćinstvima;
 • Cijena zemljišta je relativno niža od urbanih područja;
 • Mjesta gdje gospodarske aktivnosti opterećuju povećani troškovi, prvenstveno uvjetovani udaljenošću od gradova i neadekvatnom infrastrukturom.

Prema smjernicama koje opisuju ruralno područje Hrvatska se svrstava u ruralne zemlje, u kojoj polovina stanovnika živi u nekoliko većih gradova koji pak zauzimaju relativno malu površinu. Kako ruralni prostor u brojkama definira Republiku Hrvatsku vidi se iz sljedećih podataka:

 1. 91,6% od ukupnog prostora RH nalazi se na ruralnom području,
 2. 88,7% naselja nalazi se na ruralnom području,
 3. 47,6% stanovnika RH živi na ruralnom području.

Možemo zaključiti da nešto manje od 50 % stanovnika naše države živi na čak 91,6 % teritorija RH što doslovno znači da gotovo polovina stanovnika održava zamalo cijeli teritorij Republike Hrvatske. Ovih se činjenica ne trebamo sramiti, pogotovo ne u novoj europskoj obitelji koja je u svojim najrazvijenijim dijelovima uvelike prenapučena sve manje industrijom ali zato sve većim brojem stanovnika po km2, jer osim što zdravo živimo imamo i sve predispozicije za održiv ruralni razvoj za koji su u EU predviđena zaista značajna financijska sredstva.

Osim ruralnog područja i pojma ruralnog stanovništva koje živi na ruralnom području moramo apsolvirati značenje djelovanja unutar ruralnog područja što se zbiva preko lokalnog razvoja.

Lokalni razvoj, participacijski/sudjelujući je proces putem kojeg sudionici u svojim zajednicama rade zajedno (javni, gospodarski i civilni sektor) s ciljem stvaranja boljih uvjeta za ekonomski razvoj, stvaranje radnih mjesta, društveni napredak, uz brigu o zaštiti okoliša što jednostavno rečeno znači -održivi razvoj. Sudionici lokalnog razvoja, odnosno dionici kako se to najčešće ima prilike pročitati, dio su:

 1. javnog (gradovi, općine, županije),
 2. gospodarskog (poduzeća, obrti) ili
 3. civilnog sektora (udruge, fizičke osobe, OPG-i).

Lokalni razvoj odvija se preko LAG-ova (Local Action Group) koji su pak teritorijalno definirani. Jedan manji grad ili općina može biti član samo jednog LAG-a. Županijska organizacija pri tome nije presudna pa tako jedan LAG može biti na teritoriju dvije ili više županija ili unutar jedne županije može biti više LAG-ova čiji teritorij nije strogo omeđen granicama županije ali mora biti teritorijalno neprekinut. Organiziranje u LAG treba biti rukovođeno specifičnim potrebama lokalnog stanovništva.

LEADER-ovih sedam načela:

 1. Pristup “odozdo prema gore” (bottom – up): LEADER iznad svega podržava i inzistira na inicijativi koja dolazi od lokalnih sudionika zajednice bez obzira na trenutna politička zbivanja na regionalnom području. To se postiže vodeći računa o ravnomjernoj i ravnopravnoj zastupljenosti lokalnih vlasti (općina, gradova), gospodarskog sektora (poduzeća, obrta), udruga civilnog društva i fizičkih osoba. Pored toga, potrebno je zadovoljiti uvjet određenog broja žena i mladih.
 2. Pristup temeljen na osobitostima područja – subregionalna razina: LEADER upravo želi istaknuti posebnost nekog ruralnog područja i pružiti mogućnost financiranja projekata koji njeguju tradicijske vrijednosti a naročito očuvanje i održavanje okoliša. Vrlo često se uz malo financijskih sredstava može osigurati mnogo kvalitetniji život lokalnog stanovništva, dati poticaj razvoju turizma ili otvoriti manje uslužne djelatnosti. Brigom o očuvanju okoliša ruralni prostor održava se sa svojim prirodnim karakteristikama a postaje i sve privlačniji ne samo za lokalno stanovništvo nego i za stanovnike urbanih područja što je uz zapošljavanje jedan od ciljeva LEADER programa.
 3. Stvaranje lokalne akcijske grupe – LAG-a u cilju jačanja upravljanja na lokalnoj razini, a u čije djelovanje su ravnopravno uključeni predstavnici sva tri sektora koji zajedno rade na stvaranju i implementaciji lokalne strategije razvoja.
 4. Lokalni plan djelovanja putem izrada lokalne razvojne strategije. Strategija se radi na temelju detaljne analize ruralnog područja koja uključuje stanovništvo i njegovu strukturu te potrebe stanovništva. Bitno je pri tome da sami lokalni sudionici predlože ciljeve i aktivnosti koje im odgovaraju i preko tih aktivnosti odabiru projekte koji su u skladu sa odabranim ciljevima.
 5. Stvaranje lokalnih partnerstava i javno-privatnih partnerstava: LEADER potiče lokalne sudionike da u partnerskim odnosima djeluju dolazeći do zajedničkih ciljeva. Osim toga, potiče se, u zajedničkoj aktivnosti suradnja i partnerstvo dvaju ili više ruralnih područja. U Hrvatskoj postoje već tri mreže za ruralni razvoj koje imaju za cilj okupiti i informirati svoje članove o mjerama politike ruralnog razvoja RH i EU te o aktivnostima kojima se mjere mogu postići. U EU postoji europska mreža za ruralni razvoj (EUFRD) uz pomoć koje se može stupiti u kontakt sa bilo kojim LAG-om, ponuditi ili prihvatiti suradnju na zajedničkom projektu, izmijeniti iskustva ili tek pravovremeno doći do željene informacije.
 6. Projekti inovativnog karaktera koji povezuju sektore – međusektorski projekti: projekt koji u fazi implementacije koristi više sektora mnogo je prihvatljiviji jer je kompleksniji i uključuje više sudionika.
 7. Financiranje iz više izvora – najčešće jedan izvor nije dovoljan za djelovanje LAG-a i provedbu projekata pa je nužno kombinirati više izvora financiranja. LEADER pristup to dozvoljava.

Ciljevi koje želimo postići provedbom LEADER programa:

 1. Razvoj ruralnih prostora na održiv način;
 2. Zaposlenost u različitim ekonomskim sektorima i granama;
 3. Korištenje vlastitih razvojnih resursa i ljudskih potencijala;
 4. Poboljšanje socijalnog i infrastrukturnog standarda;
 5. Porast kvalitete života;
 6. Zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima.

Koliko je LEADER važan a u ruralnom razvoju RH nepravedno zapostavljen vidimo ako se podsjetimo na tri cilja IPARD-a a koji su svi utkani u LEADER pristup:

 • Tržišna učinkovitost i dostizanje standarda EU,
 • Provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja i
 • Razvoj ruralne ekonomije.

Podružnica PSS-a Virovitičko-podravske županije
Ljubica Kravarščan dipl. ing. agr.
Viši stručni savjetnik za ruralni razvoj i EU programe

Predane prve IPARD prijave uz potporu Poljoprivredne savjetodavne službe

Početkom prosinca 2012. godine u Svetoj Nedelji je održana prva praktična radionica u organizaciji Odsjeka za ruralni razvoj i EU fondove na kojoj je četvero djelatnika Odsjeka, jedna djelatnica Odsjeka za agroekonomiku i jedna djelatnica Odsjeka za svinjogojstvo prošlo kroz cjelokupnu proceduru selekcije i pripreme, kontrole i obrade projekata i dokumentacije za potrebe prijave na IPARD natječaj.

U veljači 2013. godine djelatnici Nada Matić, Ljubica Kravaršćan, Ljiljana Kocen, Andrea Ćosić i Robert Črep započeli su pripremu i selekciju korisnika za prijavu na 9. natječaj za Mjeru 101 IPARD programa.

Nadalje, od veljače 2013. godine djelatnik Petar Mamula provodi aktivnosti na pripremi prijave LAG-a Gorski Kotar na natječaj za Mjeru 202 u IPARD programu. Ova prijava je kompletirana i poslana u propisanom roku.

Za ulaganja u sklopu Mjere 101 bilo je nekoliko desetaka zainteresiranih potencijalnih korisnika. Djelatnici PSS-a napravili su provjeru prihvatljivosti korisnika i ulaganja, a potom i selekciju istih s obzirom na ukupnu spremnost korisnika za prijavu na IPARD natječaj i uzimajući u obzir trenutne kapacitete navedenih djelatnika PSS-a.

Krajem veljače 2013. djelatnici odsjeka započinju rad na pilot projektu prijave ukupno 6 potencijalnih korisnika na natječaj za Mjeru 101 IPARD-a i jedan LAG na Mjeru 202 IPARD-a. S odabranim korisnicima održano je nekoliko radnih sastanaka. Svi korisnici su bili vrlo kooperativni i spremni na suradnju. Za potrebe izrade poslovnih planova i elaborata zaštite okoliša korisnici su koristili usluge tvrtki registriranih odnosno ovlaštenih za ove djelatnosti. Odabir ovih tvrtki prepušten je samim korisnicima. U pripremi IPARD dokumentacije u velikoj mjeri pomogli su i kolege Slavko Kopilović i Tanja Lasić Jašarević. Njihov dio aktivnosti odnosio se na pripremu tehnološkog projekta i projekta navodnjavanja koji su sastavni dio dokumentacije u sektoru voća i povrća unutar Mjere 101.

Zahvaljujući iznimnom trudu, organiziranosti i zalaganju djelatnika odsjeka u provedbi svih predviđenih aktivnosti, predano je ukupno šest IPARD prijava za Mjeru 101 u rokovima koji su propisani natječajem.

Ovakav pristup radu djelatnika Odsjeka za ruralni razvoj i EU programe zaslužuje svaku pohvalu, a kao vrijedan rezultat provedenih aktivnosti treba istaknuti stečeno operativno iskustvo u radu na IPARD projektima, čime je stvoren temelj za daljnji napredak u ovom dijelu savjetodavnog rada. Ujedno je i stvorena dobra osnova za daljnji aktivan rad na fondovima za poljoprivredu i ruralni razvoj u novom programskom razdoblju.

 

mr. sc. Robert Črep
rukovoditelj odsjeka za ruralni razvoj i EU programe