LAG-ovi kao nositelji razvoja ruralnih zajednica

U okviru provedbe Mjere 202 IPARD-a seminar je održan prvenstveno za predstavnike LAG-ova kojima su odobrena sredstva na prvom natječaju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iako su informacije bile vrlo vrijedne i za LAG-ove koji su se javili na 2. krug IPARD natječaja.

Cilj seminara bio je okupiti sve predstavnike LAG-ova koji su prošli na natječaju te im pružiti što više informacija o mogućnostima pokretanja i financiranja aktivnosti za provedbu lokalnih razvojnih strategija, načinima aktiviranja članova LAG-a te primjerima dobrog upravljanja udrugama. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede govorili su o tome kako vide ulogu LAG-ova u ruralnom i regionalnom razvoju Hrvatske te o smjernicama za novo programsko razdoblje 2014.-2020. koje LEADER-u daje još veći značaj a pred LAG-ove postavlja sasvim konkretne zadatke programiranja i provedbe LRS. To uključuje i znatna financijska sredstva koja će LAG-ovima biti na raspolaganju preko 5 nacionalnih podmjera LEADER programa a za ovu svrhu predviđeno je 2,5% od ukupnih sredstava RR RH. Preko jedne od podmjera LAG-ovi će usmjeravati sredstva na lokalne projekte (odabirom i kandidiranjem projekata) slijedom ciljeva i mjera svoje LRS.

U ovom trenutku jedno od najvećih pitanja, međufinanciranje za odobrene LAG-ove ima vrlo izgledno rješenje posredstvom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, koja je pokazala veliko razumijevanje za ovaj nepremostivi problem za LAG-ove koje njihove JLS nisu u stanju financirati. U tom smislu razmišlja se i o osnivanju Banke za društveni razvoj.

Čula su se neka vrlo praktična iskustva i preporuke konzultanata za što bolje organiziranje LAG-a, animiranje članova, kreiranja i provedbe LRS.

Sudionici su dobili i praktične informacije o financijskom poslovanju udruga i prijedlogu izmjena Zakona o udrugama. Vrlo interesantni su bili primjeri funkcioniranja dva uspješna LAG-a: LAG Laura i LAG Vallis Collapis čiji rad inspirira ostalih 59 do sada registriranih LAG-ova u Republici Hrvatskoj.

Ljubica Kravarščan, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis