Obavijest voćarima! 14.04.2015.

Proizvođače višanja šljiva i trešanja upozoravamo da počinje fenofaza cvatnje te je potrebno izvršiti tretiranje protiv monilije(Sclerotinia laxa). Gljiva uzrokuje sušenje cvjetova, kasnije u vegetaciji grančica i grana.

Gljiva uzročnik monilije  ulaskom kroz njušku tučka ispušta toksine koji uzrokuju začepljenje provodnih snopova, stvaranje rak rana na granama i stvaranje smolotoka.

Tretiranje izvršiti u jutarnjim ili večernjim satima kako se ne bi ometao rad oprašivača!

Protiv monilije upotrijebiti jedan od pripravaka u višnjama: Signum, Chorus 75 WG,  Zino, WG, Difcor.

U šljivama: Teldor SC 500, Signum, Nativo,  Indar 5 EW, Zino.

U trešnjama: Indar 5 EW, Nativo 75 WG, Zino.

Breskve i nektarine nalaze se feno-fazi F puna cvatnja. Preporučujemo  izvršiti zaštitu u cvatnji od  uzročnika koji uzrokuje sušenje cvjetova, grančica i grana (Monilia laxa) a prije najavljenih novih oborina ne ometajući rad pčela. Tretiranje izvesti jednim  od pripravaka: Chorus 75 WG, Teldor SC 500, Signum,  Nativo,  Indar 5 EW,  Zino.

Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka da obave tretiranje protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice ( Podosphaera leucotricha). Jabuke i kruške  se nalaze u različitim fenofazama ovisno od položaja, a to su   feno faze E-2 stadij ružičastog pupa  do na jabukama i kruške u fenofazi E 2– pojava cvjetova do fenofaze F –početak cvatnje ,   Primijenite jedan  od pripravaka:  Chromodin  S-65,  Delan  700 WDG, Chorus  75 WG :

Protiv pepelnice na jabukama  na bazi močivog sumpora: Sumpor  SC-80, Kalinosul 80, Thiovit  Jet.

Voćnjaci jabuka u blizini šuma mogu imati štete od jabučnog cvjetara( Anthonomus pomorum), izvršiti pregled i kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača i pravilno zbrinite ambalažu.

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
E-mail: Djurdica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis