Obavijest proizvođačima agruma 01.10.2014.

Obavještavamo posjednike agruma (mandarine, klementine, naranče) da su obavezni provoditi mjere propisane u Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata)( NN 85/14).

Posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obavezni su provoditi higijenske mjere skupljanja svih otpalih plodova s tla te skupljanje trulih, oštećenih plodova tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe.

Prikupljene plodove treba zbrinuti na način da se učinkovito unište ličinke sredozemne voćne muhe:

zakopavanjem te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili

čuvanjem skupljenih plodova u zatvorenim plastičnim vrećama najmanje 10 dana.

Provođenjem navedenih higijenskih mjera smanjuje se populacija sredozemne voćne muhe za narednu vegetacijsku sezonu.

 

Silvija Marušić dipl. ing. agr.
e-mail:Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis