Obavijest maslinarima 04.09.2014.

Upozoravaju se maslinari da obiđu svoje maslinike, pregledaju plodove i utvrde postotak zaraze maslininom muhom. Ukoliko je zaraza veća od 10-15 % preporuča se primjena kemijske metode zaštite prskanjem cijele krošnje.

Pregledom lovnih ploča na kontrolnim punktovima bilježi se i dalje jak let maslinine muhe. Pregledom uzoraka plodova utvrđena je jaka zaraza, u plodu su prisutne ličinke I i II stadija II generacije maslinine muhe. Obzirom da se postotak zaraze kreće od 10 pa do 50% i više potrebno je izvršiti kemijsku zaštitu jednim od pripravaka koji imaju dozvolu za tu namjenu:

Pripravci čija je aktivan tvar: dimetoat (Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion, Ritam, Chromogor) i deltametrin (Decis 2,5 EC).

Nakon primjene pripravaka a prije berbe maslina treba se pridržavati karence.

Vremenske prilike povoljne su za razvoj i širenje bolesti poznate pod nazivom paunovo oko te je potrebno izvršiti zaštitu pripravkom na osnovi bakra trgovačkog naziva Neoram WG.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja poropisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09. 2014. u Primoštenu Burnom (kod zadruge) od 11:30 -13:00 i u Drnišu lokalitet Cecela od 14:30-16:30.

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis