Obavijest proizvođačima povrća 09.07.2014.

Na paprici i patliđanu bilo da se radi o uzgoju u zaštićenom prostoru ili na uzgoju na otvorenom, susreću se mnogi štetnici koji znaju činiti veće ili manje štete.

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) je jedan od najznačajnijih štetnika na paprici.

Ovaj štetnik čini i velike štete proizvođačima paprike u zatvorenom i otvorenom prostoru. Gusjenice se ubušuju u plodove paprike i takav plod još podliježe napadu truleži.

Na paprici i rjeđe na patliđanu se može javiti i žuta kukuruzna sovica (Helicoverpa (= Heliothis) armigera)i neke druge vrste sovica, čije gusjenice također rade štete na listovima ili plodovima.

Osim toga potrebno je pratiti pojavu tripsa koji se najlakše uočava u cvijetu. Kod jake pojave potrebno je vršiti tretiranje jer se štete očituju na plodu u vidu smeđih oštećenja poput mrežice.

Lisnih uši (Aphididae) mogu činiti štete na paprici i (osobito u zatvorenom prostoru)i patliđanu .Za suzbijanje štetnika u paprici i patliđanu navedeni su insekticidi u tablici 1.

Na patliđanu veće probleme mogu činiti krumpirove zlatice i u toplijim . 

Tablica 1.

Djelatna tvar
Naziv preparata
Namjena
Karenca/dani
Dozvole
Tiametoksam
Actara 25 WG
lisne uši
3
paprika na otvorenom ,patliđan
Metaflumizon
 
Alverde
žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, južnoamerički moljac rajčice,sovice
 
3
paprika u zaštićenom prostoru
patliđan i zaštićeni i otvoreni prostor
Tiakloprid
Calypso SC 480
lisne uši
 
3
paprika, patliđan
Imidakloprid
Dali
lisne uši,staklenički štitasti moljac,krumpirova zlatica
7
paprika,patliđan
Deltametrin
Decis 2,5 EC
žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac,sovice,lisne uši,stjenice
3
paprika i patliđan na otvorenom
Alfa-cipermetrin
Fastac 10 EC
lisne uši,staklenički štitasti moljci,sovice
7
paprika i patliđan
Lambda-cihalotrin
Karate zeon
insecti koji grizu i sišu,štitasti moljac,lisne uši
3
paprika i patliđan
Abamektin
Vertimec 018 EC
Kraft 18 EC
pauci,minirajuće muhe trips
3
paprika,patliđan
Spinosad
Laser
kaliforniski trips
7
paprika
Lufenuron
Match 050 EC
kukuruzni moljac
7
paprika i patliđan zatvoreni prostor
Acetamipirid
Mospilan 20 SP
lisne uši,tripsi
7
paprika
Pirimikarb
Pirimor
lisna uši
14
paprika
Metoksifenozid
Runner 240 SC
chrysodeixis chalcites, karadrina
1
paprika i patliđan,
zatvoreni prostor
Emamektin benzoat
Affirm
žuta kukuruzna sovica, karadrina
južnoamerički moljac rajčic, spodoptera
3
paprika i patliđan
Indoksakarb
Avaunt EC
žuta kukuruzna sovica
3
paprika i patliđan
Imidakloprid
Dali
lisne uši,štitasti moljci,krumpirova zlatica
7
paprika i patliđan
Dimetoat
Rogor 40
lisne uši
21
patliđan
Bacillus thuringiensis
Novodor
krumpirova zlatica
Nulta karenca
patliđan

Za suzbijanje bolesti na paprici i patliđanu, registriranih fungicidi su i navedeni su u tablici 2.

Tablica 2.

Djelatna tvar
Naziv preparata
Namjena
Karenca/dani
Dozvole
Tetrakonazol
Domark 40 ME
pepelnica
4
paprika
Trifloksistrobin
Tetrakonazol
Nativo 75 WG
peplnica
3
paprika
Flutriafol
Pointer
pepelnica
1
paprika
Piraklostrobin
Boksalid
Signum
pepelnica
7
21
paprika
ljute paprike
Ciprodinil
Fludioksonil
Switch  62,5 WG
Bijela trulež
Siva plijesan
3
7
paprika
patliđan
Bakarni spojevi
Bordoško juha 20 WP*
Champion flow SC
Cuprolane*
Plamenjača
14
patliđan
Azoksistrobin
Quadris
Koncentrična pjegavost
Pepelnica
Trulež korijena
3
patliđan
Azoksistrobin
Difenkonazol
Ortiva top
pepelnica
7
patliđan
Mankozeb
Dithane DG Neo Tec
gangrena korijenova vrata
30
patliđan
Fosetil
Propamokarb
Previcur energy
Gangrena korijenovog vrata
 
 
pytium
3 slatke sote
21 ljute sorte
 
 
OVP
paprika presađivanja i nakon toga po potrebno lokalno
patliđan primjena iza presađivanja i nakon toga po potrebno lokalno

*Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do 1.1.2015.
OVP-karenca osigurana vremenom primijene 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano: Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

 

Jadranka Berić, dipl. ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis