Obavijest vinogradarima! 02.07.2014.

Od protekle preporučene zaštite  na praćenim lokalitetima bilježimo intenzivan porast vinove loze, u danima 25.06. i 30.06. od 34,2 do 41,2 mm oborina. U danima 25.06. i 30.06. zabilježeni su uvjeti za nove infekcije plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola i vrlo povoljne uvijete za razvoj pepelnice vinove loze (Uncinula nacator). Vinogradare upućujemo da i dalje redovno pregledavaju nasade na prisustvo simptoma bolesti i vode računa o razmacima između tretiranja. Ovisno o zadnje izvršenoj zaštiti ponoviti usmjerenu zaštitu protiv plamenjače i pepelnice  vinove loze. Između dva prskanja uputno je, kada to vremenske prilike dozvoljavaju, obaviti i sumporenje vinograda(trgovački naziv Sumporno prašivo, Sumporno prašivo*, Ventilirani sumpor* ili Praškasti sumpor*).

Kako se grozdovi nalaze pred zatvaranjem preporučamo obaviti preventivno tretiranje zone grožđa botriticidima na osnoviciprodinila (trgovačkog naziva Chorus 75 WG), pirimetanila (trgovačkog naziva Mythos*, Botril 300 SC, Cezar*, Botrycid*, Pyrus 400 SC), hidroksianilida i fenheksamida (trgovačkog naziva Teldor) ili boskalida (trgovačkog naziva Cantus).

Za zaštitu od plamenjače u ovoj fenofazi moguće je koristiti pripravke na osnovi benalaksila i bakra (trgovačkog naziva trgovačkog naziva Galben C, Baldo C), metalaksila-M i bakra (trgovačkog naziva Ridomil gold plus 42,5 WP), ciazofamida (trgovačkog naziva Mildicut 25 SC), dimetomorfa i mankozeba (trgovačkog naziva Acrobat MZ, Acrobat MZ WG) ili dimetomorfa i folpeta (trgovačkog naziva Forum star).

Protiv pepelnice moguće je primijeniti pripravke na osnovi krezoksim metila i boskalida (trgovačkog naziva Collis SC), kinoksifena i miklobutanila (trgovačkog naziva Postalon 90 SC), tebukonazola i trifloskistobina (trgovačkog naziva Nativo WG) ili spiroksamina, tebukonazola i triadimenola (trgovačkog naziva Falcon EC 460).

Pripravcima označenim* registracija istekla krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha 01.01.2015.

Vinogradari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa za 2014. godinu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s rješenjem ili dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi i uputstvu za uporabu. Korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje pet godina. Evidencija korištenja SZB može se voditi u elektroničkom ili pisanom obliku a najmanje treba sadržavati slijedeće podatke: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količinu primijenjenog sredstva (doza, koncentracija), veličinu tretirane površine i kulturu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisan način.

                                                                               Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis