Ravnatelj Horvat: Proizvodnja hrane je strateško važna

Iako su neke države posao savjetovanja odlučile prepustiti privatnom sektoru organizirano savjetodavstvo u Europskoj uniji je , čini se, opet in?

– Dolazi do shvaćanja da je hrane strateški važna svakoj naciji. Proizvodnja je na prekretnici, imamo jako puno izazova. Zbog klimatskih promjena, oštećenja eko sustava, pojačanih zahtjeva potrošača za većom količinom kvalitetne hrane iznova dolazi do potrebe transfera znanja. Poljoprivrednici još dugo vremena neće biti isključivo agronomi koji su završili fakultete, makar i toga ima sve više, pa savjetodavci ostaju važna spona između znanosti i rada na terenu.

Do kakvih je promjena došlo u hrvatskoj Savjetodavnoj službi?

– Osim pripajanja šumarstva odlučili smo se promjene u strukturi. Umjesto statičnih pozicija pojedinih odjela i odsjeka sada imamo koordinatore koji će voditi pojedina stručna područja i savjetnike koji će biti organizirani u mrežama po podružnicama.  To bi trebalo dovesti do izbjegavanja nekih neželjenih uskih grla koje smo imali. Očekujemo veći broj pojedinačnih posjeta  s težištem na individualni rad, ali promjena će biti i kod skupnih oblika rada. Do sada smo imali velika masovna predavanja za poljoprivrednike iz različitih proizvodnji što i dalje ostaje kao jedan od načina prijenosa općih informacije, ali ćemo pojačati rad sa studijskim grupama na oglednim gospodarstvima.

No, stiže vam i konkurencija. Oslobođeno je područje i za ulazak privatnih tvrtki koje se bave savjetodavnim poslovima.

– One već djeluju, uglavnom jer riječ samostalnim savjetodavcima, ljudima koje poznajemo. To je normalan proces, takvih će situacija biti i savjetodavnoj službi ne predstavljaju problem jer je iza nas golemo iskustvo i veliki broj ljudi koji imaju akumulirano ogromno znanje.

Osim prijenosa informacija i znanja koja je strateška misija Savjetodavne službe?

Naša stalna zadaća mora biti kontinuirani rad na promjena svijesti o zanimanju poljoprivrednik.  Još uvijek se borimo s primjenom nekih osnovnih postavki jer poljoprivreda nikada nije bila značajno podržavana, važna i popularna što je dovelo do toga da se manji broj ljudi njome želi baviti. Cilj nam je dobiti mlade i školovane farmera među kojima će prodor znanja i novih tehnologija biti puno lakši nego što je to danas. Krenut ćemo i u edukaciju djece kako bi od malih nogu utjecali na svijest da poljoprivreda može biti poželjno zanimanje koje in i koje nije ništa loše.

Kakva će biti vaša uloga u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. do 2020.?

Ukupne programe i pojedine mjere trebamo približe farmerima kroz opće informiranje i konkretan rad. U momentu kada se pojedine mjere otvore morat ćemo biti spremni za seminare, predavanja, radionice, istupe u medijima, pisane materijale i naravno, individualno savjetovanje. 

Goran Gazdek,
Privredni vjesnikPripremi za ispis