Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 02.07.2014.

U nasadima breskve i nektarine na nekim sortama započela je berba no kod kasnijih sorta potrebno je i dalje provoditi tretiranja protiv bolesti , a osobito truleži ploda. Protiv ove bolesti potrebno je provoditi i tretiranja u nasadima šljive kasnijih epoha dozrijevanja. Od fungicida dozvole imaju:

Indar 5 EW –breskva i šliva ( K-3 dana)

Nativo 75 WG -breskva,nektarina šljiva ( K-7 dana)

Switch 62,5 WG-šljiva breskva i nektarina ( K-7 dana)

Teldor SC 500 – šljiva i breskva (K-3 dana)

Signum DF –koštičavo voće ( K-7 dana)

U nasadima breskve i dalje se bilježi let, breskvinog savijača i breskvinog moljca ,za suzbijanje ovih štetnika dozvolu imaju:

Affirm (K-7 dana)

Runner SC ( K-7 dana)

Coragen SC (K-14 dana)

Avaunt EC ( K-7 dana)

Za suzbijanje šljivinog savijača može se koristiti Coragen SC.

Kod odabira sredstva voditi računa o karencama kao i ograničenjima koja se odnose na mogući broj tretiranja sa istim pripravkom.

K-karenca je najmanji broj dana koji mora proći od primjene sredstva za zaštitu bilja do berbe.       

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis