Obavijest proizvođačima jabuka! 11.06.2014.

Od zadnje preporuke za zaštitu jabuka vremenske prilike su se stabilizirale, ali u idućem tjednu imamo najavu nestabilnog vremena s povremenim oborinama . U takvim uvjetima moguće su sekundarne zaraze uzročnikom čađave krastavosti ( Venturia inaequalis) .

Za preventivnu zaštitu od navedenog uzročnika moguće je koristiti pripravke na osnovi strobilurina : Stroby WG, Tercel ,Zato 50 WG, Zato Plus, Nativo 75 WG  koji će ujedno djelovati i na uzročnika pepelnice (Podosphaera leucotricha) ili primijeniti jedan od organskih fungicida na osnovi kaptana , ditianona, mankozeba ili metirama .

Prilikom odabira pripravka voditi računa o broju primjena tijekom vegetacije kako ne bi došlo do pojave rezistentnosti.

Od zadnje preporuke imamo produžen let jabučnog savijača te je potrebno ponoviti zaštitu jednim od pripravaka: Pyrinex 250 ME, Avaunt 15 SC, Affirm, Calypso SC 480, Mospilan SC.

Vremenske prilike pogoduju razvoju lisnih uši i crvenog pauka. Upućujemo voćare da redovito pregledavaju nasade na prisutnost navedenih štetnika te da po potrebi primjene insekticid sukladno registraciji.

Zaštitu obaviti za mirna vremena prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

 Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis